Psychosociale risico's en stress

Iedereen kent wel eens stress op het werk. Stress hoeft niet per se negatief te zijn. Maar langdurige blootstelling aan psychosociale risico's kan leiden tot stress, wat op zijn beurt weer kan resulteren in een burn-out. Juist daarom is het zo belangrijk om als werkgever in te zetten op het beperken of beheersbaar houden van stressoren (energievreters) en/of op het versterken van energiebronnen. Zo hou je je medewerkers gezond, geëngageerd, enthousiast en bevlogen aan het werk.

Maak je werk van een uitgekiend stress- of psychosociaal welzijnsbeleid? Dan kan je fysieke en psychische klachten vermijden en anticiperen op stresssituaties.

Want een gezond stressniveau is de sleutel voor:

 • Lager absenteïsme
 • Minder personeelsverloop
 • Minder fouten en incidenten
 • Grotere klantentevredenheid

Zo werken we aan een gezond welzijnsbeleid

Stress en energie in balans

Een positieve benadering

Stress kan zich op drie gebieden manifesteren: op persoonlijk vlak, in teamverband of binnen de globale organisatie.

Met een gebalanceerde aanpak brengen we niet enkel de signalen en oorzaken van stress in kaart. We bekijken het breder plaatje en gaan actief op zoek naar de energiebronnen op het werk en hoe je hier oplossingsgericht op inzet met een actieplan op maat. 

 1. Waar halen jouw medewerkers energie uit?
 2. Hoe kan je die energiebronnen stimuleren?
 3. Hoe kan je de veerkracht en vitaliteit van je medewerkers verhogen en behouden?

Meten is weten

Het vertrekpunt

Het vertrekpunt van onze aanpak rond stressmanagement is een grondige meting. Op basis van kwantitatieve of kwalitatieve bevragingen, krijg je een duidelijk beeld van de stress- en energiebronnen in jouw organisatie.

Benieuwd naar de energievreters en energiegevers in jouw bedrijf?

3 preventieniveaus 3 doelgroepen

Geïntegreerde aanpak

De resultaten van de meting en van je KPI's zijn de basis voor een actieplan. Het doel? Oorzaken van stress aanpakken en energiebronnen stimuleren.

We werken op de drie niveau's van preventie:

 • Primaire preventie | Preventieve acties: het voorkomen van stressoren en versterken van energiebronnen
 • Secundaire preventie |Sensibiliserende acties: bewustwording aanscherpen en kennis en vaardigheden bijbrengen rond dit topic
 • Tertiaire preventie |Interventies: een aanbod gericht op medewerkers die zich reeds in de 'risicozone' bevinden => individuele coaching

Wil je onze geïntegreerde aanpak op niveau van de organisatie, het team en het individu én de rol van de leidinggevende daarbij meer in detail bekijken, lees dan zeker onze blog.

Ontdek de Attentia opleidingen en experience trainingen rond dit thema

Wil je preventief inzetten om stress- en energie in je organisatie te managen, dan helpen we je op weg met:

 • Sensibiliseringssessies voor je medewerkers, teams en organisatie
 • Opleidingen over omgaan met en herkennen van stressignalen
 • Experience trainingen: inspiratiesessies om snel en met impact vastgeroeste patronen te doorbreken

Stressmanagement

In deze interactieve training ontwikkel je een gebalanceerde kijk op stress en leer je stress te managen vanuit verschillende invalshoeken.

Veerkracht

De opleiding veerkracht geeft inzicht in de factoren die leiden tot burn-out. Hoe kan men het voorkomen, verhelpen en opnieuw duurzaam veerkrachtig worden?

Stressbeleid

Ontdek hoe je een beleid opzet dat focust op stresspreventie en op de verhoging van het engagement van medewerkers in onze workshop stressbeleid.

Inspirationele experience trainingen

Deelnemers krijgen bruikbare adviezen en handige strategieën aangereikt om hun dagelijkse portie energie optimaal te benutten.

Klantencase Tobania

Het Belgische consultancy bedrijf Tobania werkt met een heel grote en diverse groep medewerkers. Hoe meet je hun stress- en motivatiebronnen? Tobania koos voor de SENSOR-bevraging van Attentia.

image