Lid van de UN Global Compact

In de UN Global Compact zijn 17 concrete doelstellingen of Sustainable Development Goals opgenomen om tegen 2030 een eind te maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De UN Global Compact stimuleert bedrijven om deze doelstellingen te halen.  

Een duurzame wereld, voor gelukkige medewerkers

Vanuit onze visie en missie om door middel van een geïntegreerd HR & Well-beingbeleid het geluk van medewerkers en bijgevolg van organisaties te bewerkstelligen, kozen we drie speerpunten: 

 1. Goede gezondheid en Welzijn (SDG3) 
 2. Waardig Werk en Economische Groei (SDG8)
 3. Leven op het Land (SDG15) 

Attentia is vastbesloten om deze doelstellingen onderdeel te laten uitmaken van de strategie, de cultuur en de dagelijkse werking van ons bedrijf. We doen dit voor onze eigen mensen maar ook voor onze klanten, partners en leveranciers.  

Gezondheid en welzijn voor iedereen

Mentale en fysieke gezondheid 

Welzijn is een speerpunt van ons beleid. Onze Well-being business zet dagelijks in op het welzijn van de medewerkers van onze klanten. Maar ook de vitaliteit van onze eigen mensen is essentieel voor de kwaliteit en het succes van onze dienstverlening. 

 • Het welzijn van onze medewerkers wordt regelmatig en vanuit verschillende hoeken gemonitord. Door middel van ons eigen product Sensor, maar ook via de ontwikkel- en groeigesprekken.   
 • We bieden medewerkers de mogelijkheid tot een griepvaccinatie, een medische check-up en een fit check-up 
 • We stellen gratis fruit ter beschikking.  
 • Bovendien stimuleren we collega’s tot (samen) sporten, onder meer door in groep deel te nemen aan sportevenementen.  
 • We besteden aandacht aan ergonomie en doen klimatologische metingen in onze kantoren.  

Goede doelen 

We kiezen ervoor om organisaties te steunen die ijveren voor het welzijn van mensen. 

 • De Warmste Week 
 • Rode Neuzendag 
 • Kom op tegen Kanker 
 • Amar vzw 
 • Ultrakid 

Goede werkgelegenheid voor iedereen

Attentia kent sinds haar oprichting een sterke groei in omzet en resultaat. De winsten blijven grotendeels in het bedrijf en worden geïnvesteerd in onze mensen, hun expertise en ervaring en onze IT-tools.  

 • We stimuleren onze medewerkers om zich te ontwikkelen en te groeien, en investeren sterk in opleidingen. 
 • We werven continu nieuwe collega’s aan maar stimuleren ook interne mobiliteit. 
 • We investeren is front-end software, in de duurzaamheid van onze loonmotor en de optimalisatie van onze backoffice systemen. Zo dragen we bij aan waardig werk voor onze medewerkers en die van onze klanten.   
 • We kiezen voornamelijk Belgische leveranciers die werken met respect voor mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding 
 • We beleggen enkel in duurzame en ethisch verantwoorde financiële instrumenten.   

Leven op het land

Attentia doet investeringen en neemt maatregelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. En we zetten actief in op bosbeheer.  

 • We nemen acties om ons papier- en plasticverbruik te verminderen. 
 • We werken aan de elektrificatie van ons wagenpark en in ons plan flexibel verlonen bieden we medewerkers de mogelijkheid om loon in te ruilen voor een bedrijfsfiets 
 • Om verplaatsingen te verminderen, laten we medische onderzoeken waar mogelijk plaatsvinden op het bedrijfsterrein van onze klanten. We bieden ook digitale medische vragenlijsten aan.  
 • Onze twee grootste kantoren scoren hoog op het gebied van energiezuinigheid. Ons kantoor in Brussel heeft een BREEAM Certification Very Good. Ons kantoor in Gent heeft zelfs een Excellent BREEAM attest 
 • Attentia heeft een eigen bedrijfsbos, aangeplant door de medewerkers. Het Attentia-bos is een inheems loofbos van maar liefst 1,2 hectare groot en kadert in de uitbreiding van het Ninoofse Tortelboombos.  
Neem contact met ons op
Bel ons
Stuur een mail
Antwoord binnen 48u
info@attentia.be
Stel je vraag online
Antwoord binnen 48u