Factoren die werkgeluk beïnvloeden

"Feeling good works great". In onze visie zijn gelukkige medewerkers de motor van een bloeiende organisatie. Dat het werkgeluk van je medewerkers een meerwaarde betekent voor je organisatie hoeft geen betoog. Tevreden medewerkers voelen zich goed in hun vel, ze voelen zich gewaardeerd en zijn betrokken bij de organisatie. Ze vallen minder snel uit, vertonen meer engagement en zijn productiever en creatiever. Alle betrokkenen worden er dus beter van.

Maar hoe start je met het opzetten van zo'n welzijnsbeleid op de werkvloer?

Hoe geef je medewerkers je vertrouwen en hoe vertaal je je waardering voor hun inzet, hoe luister je als organisatie naar wat er speelt?

Onze methodes om het welzijn in je organisatie te bevorderen

We werken met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve metingen om werkbeleving, stress- en motivatiebronnen binnen jouw organisatie in kaart te brengen. De verschillende benaderingen voldoen aan de wettelijke vereisten van de risicoanalyse psychosociale aspecten. We passen elke aanpak ook graag aan op maat van jouw organisatie als die nood zich stelt.

1

Kwantitatieve bevragingen

Pulse

Doelgerichte bevraging

Ga je voor een Pulse-bevraging? Dan speel je korter op de bal. De vragenlijst is beperkter en je kan hem meerdere keren per jaar lanceren. De Pulse-bevraging organiseren we met het slim platform van onze partner Wenite.

Deze bevraging biedt de mogelijkheid om kleine, specifieke acties uit te werken voor bepaalde medewerkers of doelgroepen, en zo snel bij te sturen waar nodig. Met Pulse leg je de focus op de zaken die je zelf bepaalt. Je kan kiezen uit verschillende modules, waaronder betrokkenheid, jobtevredenheid, bore-out, werkbelasting, leadership, enzomeer.

De Pulse-methode kan je inzetten vanaf 50 medewerkers.

Meer weten over Pulse
Sensor

Periodieke bevraging

De Sensor-bevraging, voluit Stress and engagement sources in the organisation, is een uitgebreide en diepgaande bevraging die een duidelijk beeld geeft van de stress- en motivatiebronnen in jouw organisatie.

Het is een wetenschappelijk onderbouwde manier om het welzijn in jouw organisatie te meten. Een Sensor-bevraging organiseer je om de 2 à 3 jaar en zorgt er voor dat je wettelijk in orde bent. Met de Sensor-bevraging onderzoeken we hoe je de veerkracht, motivatie en vitaliteit van je medewerkers kan verhogen en hoog houden.

De Sensor-bevraging zet je in vanaf minimum 50 medewerkers.

Meer informatie over Sensor

2

Kwalitatieve bevragingen

Kope

Do it yourself

Om een risicoanalyse psychosociale aspecten - een wettelijke verplichting - uit te voeren, kan je als klant zelf aan de slag met de Kope-tool. Kope staat trouwens voor Kleine Ondernemingen Petites Entreprises.

Je stelt een werkgroep samen en vult samen met je medewerkers een checklist rond werkbeleving in. Je brengt de knelpunten en positieve elementen in kaart en formuleert in samenspraak suggesties tot verbetering.

Onze consulenten staan klaar om te helpen indien je dat wenst.

De Kope-tool gaat tot maximum 100 medewerkers.

Meer info over Kope
Focusgroepen

Groepsgesprekken

Groepsgesprekken met stakeholders en ambassadeurs om energievreters en energiegevers te identificeren. We geven vorm aan een actieplan op basis van suggesties uit de groep en advies van onze experten.

Interviews

Individuele diepte-interviews

Individuele diepte-interviews met een representatieve groep van medewerkers om werkbeleving, stress- en motivatiebronnen bloot te leggen. We formuleren oplossingen op individueel, team en organisatieniveau in samenspraak met de medewerkers.

Welzijn in 3D

Bij Attentia kijken we graag naar welzijn in al zijn vormen en vanuit alle mogelijke invalshoeken. Naast alle acties die je kan ondernemen om het welzijn van je medewerkers naar een hoger niveau te tillen, heb je als werkgever ook wettelijke verplichtingen.

Verken onze mogelijkheden om binnen jouw organisatie te werken aan psychosociaal welzijn en om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Ontdek de Attentia experience trainingen

Een 'Experience' vraagt niet veel tijd en creëert onmiddellijk impact in je organisatie. In een inspirerende sessie van 60 à 90 minuten kijk je als deelnemer in de spiegel en ontdek je harde realiteiten en vastgeroeste patronen.

Het doel? Die routines doorbreken en zoeken naar oplossingen die wérken.

Deelnemers krijgen praktische tips en tricks om het maximum uit hun dagelijkse portie energie te halen.

image

Mentaal

De relatie met onze collega's en ons werk hangt voor een groot stuk af van onze mentale veerkracht. Hoe zet je 'motivatie' om in duurzame motivatie? Hoe doorbreek je het patroon van klagen en negativiteit? Hoe haal je het meeste uit je pauzes?

We gaan uitgebreid in op deze challenges.

Ontdek ons aanbod
image

Sociaal

Op de werkvloer spelen heel wat sociale aspecten een rol. Hoe communiceer je op een positieve manier, verbaal en non-verbaal? Op welke manier kunnen de verschillende generaties elkaar versterken? Hoe kun je je grenzen stellen en bewaken? En wat met diversiteit en inclusie?

Het antwoord op deze en meer sociale vraagstukken krijg je hier.

Ontdek ons aanbod
image

Energie

Net zoals smartphones hebben ook mensen batterijen die je regelmatig moet kunnen opladen om optimaal te functioneren. Hoe bewaar je het evenwicht tussen werk en privé? Hoe ga je om met stressvolle situaties en wat met energiemanagement?

In de training krijg je tal van tips om de batterijen vollédig op te laden.

Ontdek ons aanbod

Klantencase Brico

Brico rekent op Attentia om een toekomstgericht Well-beingbeleid vorm te geven. Benieuwd hoe dat gaat?

image