Verschillende elementen bepalen je nettoloon

Van het brutoloon op je loonfiche gaat nog een heel pak af aan sociale bijdragen en belastingen. Hoeveel je uiteindelijk overhoudt, hangt af van verschillende elementen.

 

Denk daarbij aan je gezinssituatie met of zonder partner en kinderen, je statuut, het inkomen van je partner.

 

Net omdat je situatie altijd een ander nettoloon betekent, gebruiken we in loononderhandelingen altijd het brutoloon als referentie.

Een eenvoudige bruto-netto calculator

De basiscalculator hieronder simuleert* aan de hand van enkele gegevens hoeveel er netto overblijft van je brutoloon (of omgekeerd).

* De resultaten van deze simulatie zijn puur informatief, Jobat en Attentia zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van welke aard ook. 

Liever een uitgebreide berekening?

Wil je een accurate berekening gebaseerd op gedetailleerde informatie?

Uitgebreide bruto-netto calculator

 

Uitgebreide netto-bruto calculator