Aanslag op je traditionele bonus

Bij een klassieke bonus houden je medewerkers na alle heffingen amper 32,1% van de brutokost over. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit verhaal te optimaliseren en al snel winst te boeken.  

 

Opgelet, het ene fiscaalvriendelijke alternatief is het andere niet. Attentia helpt je graag om een vorm van variabele verloning te kiezen die: 

  • In lijn ligt met de waarden en de cultuur van jouw organisatie
  • De organisatie-strategie versterkt
  • Je medewerkers stimuleert  om doelstellingen te behalen

Bonusoptimalisatie met vier fiscaalvriendelijke en kostenefficiënte alternatieven

1

CAO nr. 90: beloon je medewerkers collectief op basis van doelstellingen

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Je motiveert alle of een welomschreven groep medewerkers om samen naar eenzelfde eindresultaat toe te werken.

Waarom deze vorm van bonusoptimalisatie interessant is? Tot een welbepaald maximumbedrag moet de medewerker hier geen inkomstenbelastingen op betalen.

Je medewerker houdt netto veel meer over terwijl de kosten voor jou als werkgever beperkt blijven. Een win-win voor zowel medewerker als werkgever.

2

De winstpremie: ken een deel van de winst toe aan je medewerkers

Doet je bedrijf het goed en maak je winst? Dan kan je via het systeem van winstpremies een deel van die winst in de vorm van een aantrekkelijke bonus aan je medewerkers uitkeren. Voorwaarde is wel dat elke medewerker eenzelfde stukje van de taart krijgt, óf dat de bonus op basis van enkele criteria in categorieën wordt verdeeld. Iedereen tevreden dus, en je motiveert je medewerkers om eventueel een tandje bij te steken. Er gelden natuurlijk een aantal regels maar daarvoor kan je rekenen op advies van Attentia.

3

Bonus-groepsverzekering

Je kan een premie ook uitkeren onder de vorm van een groepsverzekering. Het gaat dan om een vast bedrag of een vast percentage, in functie van het loon of de bedrijfswinst. Voor je medewerkers betekent dit een fiscaal interessant extra pensioen. Als werkgever kost het je veel minder dan een klassieke bonus.

4

Warrants: een populaire vorm van variabele verloning

Een warrant is aandelenoptie. Medewerkers die houder zijn, krijgen het recht om deze aandelenopties te kopen gedurende een bepaalde periode tegen een vooraf vastgestelde prijs. Warrants kunnen zowel individueel als collectief aangeboden worden en betekenen zowel voor jou als voor je medewerkers een financieel aantrekkelijk alternatief van belonen. 

Als je organisatie eenzelfde investering doet met warrants als met een klassieke bonus, dan houden je medewerkers netto tot 37% meer over.

Bied je al een plan flexibel verlonen of cafetariaplan aan? Dan kan je je medewerkers de vrije keuze geven om hun bonus in te ruilen voor warrants of voor een andere fiscaal voordelige beloning.

Een bonusbeleid op maat

Wat is nu de interessantste keuze voor je bedrijf? Attentia begeleidt je om een verloningsstrategie op maat uit te werken.

 

Een nieuw bonusplan vormgeven of je bestaande beleid optimaliseren? Reken op onze pragmatische en juridisch correcte ondersteuning bij elke variabele verloningsvorm, van voorbereiding tot implementatie. 

image