Wat zijn warrants precies en hoe werkt het systeem?

1

Financieel instrument

Warrants of aandelenopties, zijn financiële instrumenten die je het recht geven om aandelen aan te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs en gedurende een bepaalde periode.

2

Live of overnight selling

Je medewerkers kunnen de warrants de (werk)dag na toekenning verkopen (overnight selling) en zo het risico beperken. Ze kunnen de waarde van de warrants volgen via een grafiek op onze tool en verkopen op een moment naar keuze (live selling) of via een limietorder.

3

Geen sociale bijdragen

Warrants zijn niet onderworpen aan sociale bijdragen. De besparing op de patronale RSZ kan deels of volledig aan jouw medewerkers gegund worden. Da's een bonus bovenop hun bonus. Zelfs als de beurzen het wat minder doen, wordt de break-even met een cash bonus zelden bereikt en blijft het dus een interessante manier van bonusoptimalisatie.

4

Investering onder controle

Onze plannen kunnen budgetneutraal opgezet worden. Gebruik de bonussimulator om verschillende scenario's uit te testen.

Een veilig warrantplan

Reken op Attentia voor:

 

  • Een warrantplan dat de wettelijke procedure volgt. Zo is de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen gegarandeerd.
  • Heldere informatie voor je medewerkers en je payroll. Attentia stelt de gebruiksklare gegevens ter beschikking voor loonverwerking.
  • A tot Z opvolging door het team, vanaf de intekenperiode tot bij de aankoop van de warrants.
  • Innen van de bedrijfsvoorheffing voor jouw organisatie. Die gaat immers meteen terug naar de werkgever voor afdracht na 60 dagen. 

image

Warrants opnemen in een plan flexibel verlonen

Wist je dat je warrants eenvoudig kan laten opnemen in een plan flexibel verlonen (of cafetariaplan)? Laat je medewerkers zelf kiezen of ze warrants opnemen in hun loonpakket.

Onze tool DOTS Flexible Reward neemt bovendien alle rekenwerk en administratie over van je HR-afdeling.