Subsidies Vlaanderen

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie kunnen KMO’s, grote ondernemingen en organisaties in de social-profitsector tot € 9.000 steun ontvangen. Dit geld is bedoeld om knelpunten rond werkbaar werk aan te pakken en de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

KMO portefeuille

Je kan als KMO beroep doen op het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) om opleidingen te financieren. Concreet gaat het om opleidingen en advies om de kwaliteit van je onderneming te verbeteren. De ondersteuning kan oplopen tot € 7.500 per jaar.

Vlaams opleidingsverlof

Werknemers die hun job willen combineren met een opleiding, kunnen mogelijk aanspraak maken op Vlaams opleidingsverlof (VOV). Met het VOV heeft een werknemer in de privésector het recht om afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding, en dat met behoud van loon (eventueel beperkt tot een bepaald maximum).

Subsidies Brussel

image

Betaald educatief verlof

Via het betaald educatief verlof kan je in het Brussels Hoofdstedelijk gewest opleidingen volgen met behoud van loon. Als werkgever krijg je een deel van het werknemersloon terugbetaald als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Subsidies Wallonië

Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof is een systeem van individueel educatief verlof. Het is het recht dat wordt toegekend aan werknemers die bepaalde opleidingen volgen om afwezig te zijn van het werk met behoud van hun loon. De werkgever aan wie een verzoek om betaald educatief verlof wordt gericht, is verplicht dit toe te kennen op voorwaarde dat de betrokken medewerker en de gevolgde cursus voldoen aan de voorwaarden die in de regelgeving zijn vastgelegd.

Opleidingscheques

Met de opleidingscheques kan je financiële steun krijgen om je medewerkers op te leiden in een van de erkende opleidingscentra van Forem. De waarde van een chèque is 30 euro en komt overeen met 1 uur opleiding per medewerker.

Sectorfondsen

In verschillende sectoren is het mogelijk om via een sectorfonds subsidies aan te vragen voor opleidingen. Om er zeker van te zijn dat de opleiding die je medewerkers wensen te volgen in aanmerking komt, is het verstandig om informatie in te winnen bij je sectorfonds over de specifieke voorwaarden.

image

Alimento | Voedingssector

Alimento groepeert sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs. Ze biedt een ruim opleidingsaanbod aan voor alle werknemers uit de voedingssector.

Opleidingen via Alimento

Constructiv | Bouwsector

In samenwerking met Constructiv kunnen je arbeiders verschillende soorten opleidingen volgen. Constructiv komt tegemoet in de opleidingskosten en loonkosten. 

Opleidingen en tussenkomst via Constructiv

Opleidingsfonds dienstencheques

Wil je de medewerkers van je dienstencheque-onderneming voordelig opleiden? De Vlaamse overheid betaalt erkende opleidingen gedeeltelijk terug.

Opleidingen voor wie werkt via dienstencheques

Cevora | Bediendensector

Je bedienden gratis laten bijscholen dat kan via Cevora! Alle medewerkers van paritair comité 200 of van het APCB (aanvullend paritair comité van de bedienden) komen hiervoor in aanmerking. 

Opleidingen via Cevora