image

Sociale actua

De sociale wetgeving evolueert voortdurend en als personeelsverantwoordelijke moet je van alle wijzigingen op de hoogte blijven.

In 5 sessies per jaar geven we jou een update van de sociale wetgeving, trends uit de markt en wat er vandaag relevant is voor jouw HR-beleid. Zo ben je altijd mee en klaar om die toe te passen in jouw organisatie.

image

Jaarlijkse vakantie

In principe heeft iedere werknemer, tewerkgesteld in de privé-sector, recht op 4 weken vakantie. Dit zijn dagen waarop niet gewerkt wordt, doch waarvoor de werknemer wel loon en dubbel vakantiegeld ontvangt.

In deze e-learning worden de voornaamste principes omtrent jaarlijkse vakantie en vakantiegeld uiteengezet:

 • Wie heeft recht op jaarlijkse vakantie?
 • Hoe wordt het recht op jaarlijkse vakantie bepaald en wanneer kan het opgenomen worden?
 • Hoe wordt het aantal vakantiedagen voor arbeiders en bedienden berekend?
 • Welke vormen van vakantie bestaan er nog?

image

Arbeidsduur

De organisatie van de arbeidstijd is cruciaal in het beheer van ondernemingen. De invoering, het beheer en, indien nodig, de wijziging van een arbeidsregime vergen een uitstekende beheersing van de complexe wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsduur.

In deze e-learning krijg je een antwoord op volgende vragen:

 • Wat is arbeidsduur?
 • Wat zijn de grenzen van de arbeidsduur?
 • Kunnen deze grenzen overschreden worden?
 • Wat als de grenzen van de arbeidsduur overschreden worden?
 • Wat is overloon?
 • Wat is inhaalrust?

image

Loonbeslag en loonoverdracht

Indien strikte procedures gevolgd worden, kan een schuldeiser (banken, kredietinstellingen, overheidsinstellingen) aanspraak maken op een deel van het loon van een werknemer. De werkgever is dan verplicht om dat gedeelte van het loon rechtstreeks uit te betalen aan de schuldeiser.

Het doel van deze e-learning is verschillende vormen van derdenbeslag te leren kennen, inzicht te krijgen in de verschillende procedures van derdenbeslag en de prioriteiten van schuldeisers om zo loonbeslagen en -overdrachten van werknemers correct te kunnen verwerken.

image

Schorsing arbeidsovereenkomst

In deze e-learning krijg je een overzicht van de mogelijke schorsingsgronden van arbeidsovereenkomsten.

image

Deeltijdse arbeid

In deze e-learning kom je alles te weten over de mogelijkheden en aandachtspunten van deeltijdse arbeid.

 • Wat is deeltijdse arbeid en wat zijn de mogelijke vormen?
 • De uitgebreide administratieve formaliteiten voor de werkgever
 • Grenzen van de arbeidsduur
 • Mogelijke regeling voor bijkomende uren en overuren bij deeltijdse tewerkstelling

image

Van bruto naar netto

In deze e-learning krijg je een overzicht van de verschillende componenten op de loonfiche en leer je stap voor stap hoe de berekening van bruto naar netto precies verloopt.

 • De sociale bijdragen en belastingen van het brutoloon
 • Netto bedrag van de  werknemer volgens:
  • inkomen bediende of arbeider
  • gezinssituatie
  • statuut: kinderen ten laste, alleen- of samenwonend
  • ...

image

Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof

Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof

Werknemers uit de privĂ©-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. 

In deze e-learning geven we een overzicht van bepalingen, voorwaarden en procedures van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) en het betaald educatief verlof in het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest.