Attentia biedt ondersteuning in 3 domeinen van arbeidshygiëne:

Chemische agentia

  • Risicobeoordelingen | Onze preventieadviseurs doorlopen samen met jou alle facetten van de risicobeoordeling, van screening tot evaluatie. We koppelen de resultaten terug en zorgen voor de opleiding en sensibilisering van jouw medewerkers.   
  • Meetcampagnes  | Voorafgaand stellen we een meetstrategie op. Van elke meetcampagne wordt een meetverslag opgesteld, met advies voor mogelijke maatregelen. We voeren diverse metingen uit van de omgevingslucht, waaronder inhaleerbaar stof, inadembaar stof, lasrook en zware metalen, VOC-screenings ...    

  • Toolboxmeetings/sensibiliseringscampagnes  | Attentia biedt  toolboxmeetings en sensibiliseringscampagnes op maat aan. Enkele courante topics zijn: risicoanalysemethodes, correct gebruik van persoonlijke of collectieve beschermingsmiddelen, omgaan met keramische vezels en omgaan met asbest. We maken graag een specifieke toolbox op die is afgestemd op de noden van jouw bedrijf.

Opleidingen

Onze dienst arbeidshygiëne verzorgt opleidingen over chemische agentia en toxicologie.

Fysische agentia

  • Risicobeoordeling | We voeren risicoanalyses uit van de verschillende topics binnen de fysische omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld geluid, thermische omgevingsfactoren en binnenklimaat, trillingen, verlichting ... Indien gewenst voeren we ook de nodige metingen uit. Van elke meting wordt een meetverslag opgesteld met voorstellen en adviezen. Tip: combineer de meting met een ergonomisch onderzoek.   

  • Toolboxmeetings/sensibiliseringscampagnes | Voor bijkomende toolboxmeetings en sensibiliseringscampagnes op maat kan je eveneens bij ons terecht. 

Opleidingen

Onze dienst arbeidshygiëne verzorgt opleidingen over omgevingsfactoren en fysische agentia.    

Biologische agentia

  • Risicobeoordelingen | Bij de risicobeoordeling betreffende biologische agentia (bacteriën, schimmels, ...) kunnen onze preventieadviseurs beheers- en beleidsplannen opstellen en uitvoeren.  Waar nodig kunnen de nodige metingen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld microbiologische staalnames van de omgevingslucht ... We helpen je ook bij projecten rond het binnenmilieu, de uitwerking van een HACCP-audits ...

  • Sensibiliseringscampagnes | Voor opleidingen rond voedingshygiëne, handhygiëne of een opleiding op maat kan je ook bij Attentia terecht.

  • Inspecties | Onze preventieadviseurs verzorgen inspecties van de luchtbehandelingsinstallaties en de controle van het bevochtigingswater. 

  • Conformiteitsbeoordelingen | Naast het uitvoeren van de risicobeoordeling kunnen ondernemingen een beroep doen op onze preventieadviseurs om conformiteitsbeoordelingen uit te voeren en voor algemeen advies. 

Opleidingen

Onze dienst arbeidshygiëne verzorgt naast sensibilisering ook opleidingen over biologische agentia. 

Moeilijke materie?

Onze preventieadviseurs arbeidshygiëne en arbeidsartsen van Attentia staan er voor jou!

image