Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk ...

Iedere onderneming is verplicht om aan preventie en bescherming te doen.

Heb je minstens één medewerker in dienst, dan moet je beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Een IDPBW.

Je kan de vele taken en opdrachten die hieruit voortvloeien zelf invullen. Maar, als aanvulling op een IDPBW én als je optimaal wil inzetten op het vlak van risicobeheersing en medisch toezicht, dan is het fijn om externe expertise binnen te halen. Attentia externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) kan hier samen met jou het verschil maken.

Arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en toxicologie, gezondheidstoezicht, psychosociale aspecten, ergonomie ... de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk ondersteunt je om de bestaande wet- en regelgeving correct te implementeren.

Arbeidsveiligheid

De ervaren experten van Attentia preventie en bescherming bieden deskundig advies aan jouw interne dienst voor arbeidsveiligheid en assisteren bij de analyse van arbeidsongevallen.

image

Arbeidshygiëne

Omgevingsfactoren en de aanwezigheid van fysische, chemische en biologische agentia, spelen een cruciale rol bij het welzijn op de werkplaats. De experten van Attentia zetten zich maximaal in om werkgevers en preventieadviseurs te ondersteunen bij de uitvoering van risicobeoordelingen en daarbij horende opdrachten.

image

Gezondheidstoezicht

Attentia staat in voor het gezondheidstoezicht (vroeger bekend als 'medisch toezicht') van jouw medewerkers. Het is een verplichte medische opvolging van medewerkers die aan specifieke gezondheidsrisico's zijn blootgesteld en wordt uitgevoerd door een arbeidsarts. Onze prioriteit? Het beschermen van hun welzijn door het voorkomen van ziekten en het tijdig opsporen van aandoeningen gerelateerd aan hun werkzaamheden.

image

Psychosociaal welzijn

Wat kan een externe dienst doen op het vlak van psychosociale belasting?

image

Ergonomie

Net als arbeidsveiligheid en psychosociaal welzijn is ergonomie een discipline waar we bij Attentia externe dienst voor preventie en bescherming vol voor gaan. Ontdek wat je allemaal kan doen om de fysieke belasting bij je medewerkers te verminderen en te beperken.

image

Het CPBW als overlegorgaan

Werknemers hebben inspraak over vraagstukken in verband met hun welzijn bij de uitvoering van hun werk. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (ook “CPBW” of “het Comité" genoemd) ziet hier op toe op basis van de Wet van 4 augustus 1996.

image

Maak het verschil met Attentia ...

Attentia wil samen met jou verder springen, je verwachtingen overtreffen en een waardevolle partner zijn, met aandacht voor:

Meer dan wat moet

Ga je graag een stapje verder dan het puur wettelijke? Ziekteverzuim verminderen? Samenwerking bevorderen? Meer medewerkers op de fiets krijgen? Jij bepaalt de koers, wij helpen je preventief om potentiële risico's op te sporen en bieden je advies op maat.

Persoonlijke service

Het unieke DNA van jouw organisatie vraagt om unieke diensten. Wij passen ons aanbod aan voor een perfecte match. Dat kan met één vaste contactpersoon die jouw organisatie door en door kent. Jij geniet van advies op maat en wij groeien mee.

Een multidisciplinair team

Eén vast aanspreekpunt omringt door uitgebreid team specialisten met ervaring in tal van sectoren en met kennis van wat er leeft. Arbeidsarts, coördinerende preventieadviseur, PAPsy, customer advisor ... ze staan klaar met geïndividualiseerd advies.

Eén Well-being én HR platform 

Alles onder één dak. Eén platform voor je complete HR- en Well-beingbeleid. Dat vind je bij Attentia. Eén keer inloggen en al je data en inzichten zijn beschikbaar.

Een transparante prijs

Alle diensten die je nodig hebt zonder dat het prijskaartje onverwacht aantikt. Wij houden van transparante en correcte afspraken over de kostprijs.

Altijd in je buurt

Attentia is altijd dichtbij. Je kan terecht in een van onze medische centra of lokale kantoren . Te moeilijk? Geen nood, we komen  ook ter plaatse en/of adviseren je via digitale weg. Dus één telefoontje of klik is voldoende. 

De weg naar een geïntegreerd welzijnsbeleid ...

Bij Attentia bekijken we de zaken graag in 3D.

Wil je echt inzetten op het welzijn van je medewerkers, dan kijk je verder dan de grenzen van de wettelijk verplichte aspecten.

We starten vanuit de wettelijke disciplines, analyseren het jaaractieplan en het globaal preventieplan en samen met de resultaten van verschillende welzijnsmetingen, komen we tot een uitgebalanceerd programma waarmee we jouw medewerkers bewuster maken van het belang van een gezonde levensstijl, en dit zowel op als naast het werk.

Go the extra mile, en check ons Vital Company programma op weg naar een geïntegreerd welzijnsbeleid.

12 Basisprestaties van Attentia

Een totaaloverzicht met informatie en advies over onze basisdienstverlening in het kader van preventie en bescherming op het werk.

Hulp bij je digitale keuze ...

Eenvoudig inplannen, consulteren en aanpassen van je medische onderzoeken. Verslagen of documenten rond je preventie-, beschermings- en welzijnsbeleid, netjes gebundeld en online raadplegen...? Dan kies je DOTS ePrev.

DOTS ePrev

Je mag op je beide oren slapen, je planning komt niet in gevaar, alle onderzoeken gaan door zoals voorzien, je krijgt snelle toegang tot al je cijfermateriaal voor het Comité voor Preventie en Bescherming én je houdt je preventie-eenheden onder controle.

DOTS ePrev is jouw tool bij uitstek!

Ontdek DOTS ePrev

Klaar om de P&B koers te varen met Attentia?

Tot zover onze theorie.
Maar voor jou is toch vooral de praktijk van belang en die klinkt bij Attentia even geruststellend. Vraag dat maar aan onze klanten. Van kleine startup tot grote onderneming: onze klanten getuigen graag hoe wij hen ontzorgen en ondersteunen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Zo kunnen zij - en jij binnenkort ook? - volop focussen op hun business. 

image