Het doel van een 'Experience' is om deze realiteiten en gewoontes te doorbreken, om zo tot nieuwe oplossingen te komen die echt werken. We reiken de deelnemers heel wat praktische tips en tricks aan waarmee ze aan de slag kunnen om het maximum te halen uit hun dagelijkse energie.

Waarom kiezen voor een experience?

  • Onbeperkt aantal deelnemers: een groot bereik op een budgetvriendelijke manier
  • Prikkel het teamgevoel van je medewerkers en laat een grote impact na
  • Laagdrempelig format waardoor je eenvoudig bewustwording ontwikkelt
  • Kleine investering met een groot resultaat 

Geef jouw organisatie een energieboost!

image

Fysiek

Dat voldoende beweging, een correcte werkhouding, gezonde voeding en voldoende slaap en ontspanning belangrijk zijn, weten we allemaal. En toch blijkt het erg moeilijk om de theorie om te zetten in praktijk. Hoe richt je een ergonomische thuiswerkplek in? Hoe kan je je slaapkwaliteit verbeteren? Hoe leer je écht te ontspannen? Een antwoord op deze en meer uitdagingen vind je hier.

image

Mentaal

Onze relatie met onze collega's en met ons werk hangt voor een groot stuk af van onze mentale veerkracht. Hoe zet je moetivatie om in duurzame motivatie? Hoe doorbreek je het patroon van klagen en negativiteit? Hoe haal je het meeste uit je pauzes? We gaan uitgebreid in op dit soort challenges in deze Experiences.

image

Sociaal

Op de werkvloer spelen heel wat sociale aspecten een rol. Hoe communiceer je op een positieve manier, zowel verbaal als non-verbaal? Hoe kunnen de verschillende generaties elkaar aanvullen en versterken? Weet jij hoe je je grenzen kan stellen en bewaken? En wat met diversiteit en inclusie? Het antwoord op deze en meer sociale vraagstukken krijg je hier.

image

Energie

Ook mensen hebben batterijen, en net zoals die van onze smartphone, moeten die ook regelmatig worden opgelaten zodat we optimaal kunnen functioneren. Een goed evenwicht tussen werk en privé, omgaan met stress, energiemanagement: allemaal belangrijke topics om niet dagelijks op en halflege batterij te werken.

Fysiek

Enkele van de Attentia Experiences richten zich op ons fysiek welzijn: voldoende bewegen, gezond en evenwichtig eten, ontspannen, zorgen voor een kwalitatieve slaap, … In slechts 60 tot 90 minuten kan je een eerste stap zetten richting duurzame verandering!

Ergonomie en houding (beeldschermwerkers)

‘Zitten is het nieuwe roken’ wordt wel eens gezegd. Hoe meer je neerzit, hoe groter het risico op pijnlijke aandoeningen in de nek, rug, schouders, polsen, … Het goede nieuws is dat heel wat last vermeden kan worden door enkele ergonomische principes toe te passen. Tijdens deze Experience confronteren we medewerkers met wat er in hun lichaam gebeurt als ze te lang zitten, en gaan we actief aan de slag met oefeningen.

Ergo@Home

Telewerken is sinds de coronacrisis helemaal ingeburgerd. Net daarom is het zo belangrijk om ook in de thuisomgeving een ergonomische werkplek te creëren. Tijdens deze Experience reiken de ergonomen van Attentia jouw telewerkers praktische tips en tricks aan om een optimale thuiswerkplek op te zetten. Dat kan door creatief te zijn met wat je thuis hebt liggen, dus zonder duur ergonomisch materiaal.

Stress en ontspanning

Of het nu komt door een moeilijk telefoongesprek, een overvolle mailbox, in de file staan of nog iets anders – na een dag hard werken kan iedereen zich wel eens gespannen voelen. Soms blijven we in die stress hangen en lukt het ons niet om te ontspannen. In deze Experience kom je te weten welke ontspannende activiteiten ideaal zijn voor jou, en welke technieken je kan toepassen om rustiger te worden in je hoofd en lichaam. Zo krijgen je hersenen de tijd om te herstellen en te resetten.

Bewegen

We bewegen elke dag, maar vaak niet voldoende of niet op de juiste manier. We hebben maar één lichaam en moeten er dus zorgzaam mee omgaan. In deze Experience gaan we dieper in op de drie pijlers van beweging: uithouding, kracht en mobiliteit. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het luik motivatie: hoe hou je het vol? Deze Experience is een actieve sessie met heel wat theorie, oefeningen, en plezier. Zo maak je je medewerkers ‘fit for the future’!

Evenwichtige voeding

Tijdens deze Experience krijgen de deelnemers de basisaspecten van een gezonde en evenwichtige voeding voorgeschoteld. Op het menu staat “een gezonde blik op de nieuwe voedingsdriehoek” met daarbij de nodige inzichten rond evenwichtige voeding. Daarna worden deze concreet vertaald naar je bord, ijskast en winkelkar. Als toetje volgt een voedingsquiz.

Fysieke herstelnood en slaap

Hoe zorgen we ervoor dat onze batterijtjes elke dag opnieuw goed opgeladen zijn? Om die vraag te beantwoorden, is het van groot belang om de principes van efficiënte recuperatie te begrijpen. De sleutel in dit hele verhaal is een kwalitatieve slaap. In deze Experience leer je hoe slaap werkt, en waardoor de kwaliteit van onze slaap wordt beïnvloed. Je komt te weten hoe je je slaapkwaliteit kan verbeteren, om er elke dag met volle energie tegenaan te gaan.

Slaapstrategieën voor shiftmedewerkers

Werk jij in ploegen of ben je vaak in het buitenland voor het werk (in verschillende tijdzones)? Speciaal voor shiftmedewerkers en reizigers is er de Experience “Slaapstrategieën voor Shiftmedewerkers”. Wat je mag verwachten? Inzichten in je eigen biologische klok en slaap, tips om energieker te schakelen tussen shift en technieken om je rust en herstel te maximaliseren. Samen zetten we de stap om nieuwe, gezondere gewoontes aan te nemen. Niet te missen als je in de zorg- of luchtvaartsector werkt!

Parenthood: Sleep and Snuggles

(Jonge) ouders kennen de nachtelijke struggles. Hoe val je vlot weer in slaap na onverwacht ontwaken? Hoe blijf je overdag zo energiek mogelijk ondanks korte nachten? Hoe bewaak je je eigen slaappatroon als ouder? Speciaal voor ouders is er de experience “Parenthood: sleep and snuggles”. Met concrete handvaten rond slaaphygiëne en a.d.h.v. de ACT-methode (Acceptance and Commitment Therapy) doorbreek je slaapangst en ontwikkel je gezonde slaapgewoontes.

EHBO: help collega's in nood

Een leven redden zit soms in de details. Verkeert een collega in nood? Dan kan je maar beter weten wat te doen. Tijdens deze Experience krijg je de elementaire basisbeginselen voor eerste hulp mee. Zo weet je bij een incident op de werkvloer hoe je kan helpen. Nadien kan je jouw EHBO-kennis verder uitbreiden met de initiatie eerste hulp (4u) of de basisopleiding voor hulpverlener.

Mentaal

Sommige Attentia Experiences richten zich op ons mentaal welzijn: motivatie, omgaan met verandering, efficiënt pauzeren, focus en concentratie, stress en burn-out, ... In slechts 60 tot 90 minuten kan je een eerste stap zetten richting duurzame verandering!

Move your Mind

Deze actieve Experience is een confrontatie met het feit dat we vaker klagen dan we zelf beseffen. We geven tips en tricks om deze ‘klaagmentaliteit’ om te buigen in positief denken. Praktische tips, empathie, humor, spelelementen, en ervaringsgericht leren zijn de educatieve troeven waardoor deze sessie bijblijft. We kunnen uiteraard op maat de juiste accenten bepalen voor uw organisatie.

Stress & burn-out

Op een gezonde manier omgaan met stress is van groot belang voor het welzijn van onze medewerkers. Tijdens deze Experience staat ieders individueel denken over stress centraal. Deelnemers krijgen inzicht in hoe stress werkt, wat de oorzaken en beïnvloedende factoren zijn, maar ook hoe ieder zelf aan het stuur kan zitten van het eigen energieniveau. Het doel is om de deelnemers weerbaarder te maken tegen stress.

Focus & concentratie

Tijdens ons werk, thuis, of op de weg, moeten we bijna altijd geconcentreerd zijn. Zo doen we de dingen correct, en dat is belangrijk voor onszelf, maar ook voor de veiligheid van anderen en de successen die we hierdoor samen kunnen boeken. Maar om zich te kunnen concentreren, moet je een bepaalde rust vinden. Hoe kom je hiertoe? En kan je je focus vasthouden? Je ontdekt het in deze Experience.

Efficiënt pauzeren

Regelmatig een pauze nemen tijdens het werk is belangrijk om je energie op peil te houden. Maar wanneer we pauzeren, kiezen we vaak voor een klets-, plas-, koffie- of lunchpauze. Deze pauzes geven jouw energie en focus helaas geen échte boos. Tijdens deze Experience gaan we samen actief op zoek naar pauzes effectiever zijn en een impact hebben op je concentratie, energiepeil én op de groepsdynamiek.

Digitale detox

Mails, Twitter, LinkedIn, nieuws, berichtjes ... Dagelijks worden we geconfronteerd met een overload aan digitale prikkels. Dit beïnvloedt onze manier van werken en leidt tot tijd- en energieverlies. Tijdens deze sessie staan we stil bij de risico’s die gepaard gaan met digitalisering en bieden we mogelijke oplossingen.

Van status quo naar status go

We houden van de status quo maar willen ook wel veranderen. Hoe manage je deze paradox op individueel, team en organisatieniveau? In deze experience inspireren we om regelmatig experimenten in je leven in te bouwen (professioneel, privé en persoonlijk). De 12 redenen waarom experimenten de sleutel zijn. Waar in je leven kan je experimenten toepassen? Hoe installeer je een cultuur van vasthouden en experimenteren?

Veerkracht

Om je medewerkers mentaal, fysiek en sociaal gezond en veilig te houden, is het belangrijk om hen te wapenen tegen onverwachte gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een zieke collega, extra deadlines, een moeilijk gesprek met een ontevreden klant, … Veerkracht speelt daarin een belangrijke rol. In deze Experience leer je hoe je jouw medewerkers beter kan wapenen en dus hun veerkracht kan verhogen.

Omgaan met verandering

Herstructureringen, veranderde processen, wijzigingen in teamverdeling, … Veranderingen zijn niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan en vragen vaak veel energie van je medewerkers. Het is dan ook van belang om de fasen van verandering te begrijpen en te weten hoe je er in elke fase mee om kan gaan. Deze ‘cognitive readiness’ kan het verschil maken tussen slagen en falen, en kan bovendien een verdubbeling van de productiviteit betekenen. Je leert er alles over in deze Experience.

Motivatie

Medewerkers die met goesting komen werken, amuseren zich niet alleen meer, maar presteren ook beter en zijn beter gewapend tegen een tegenslag. Dat is positief voor de medewerker, maar ook voor de organisatie en voor de leidinggevende. Het omgekeerde van motivatie heet ‘moetivatie’. Ook dit bestaat. Tijdens deze Experience krijg je inzicht in alle aspecten van motivatie, en leer je hoe je als leidinggevende het verschil kan maken.

Sociaal

Deze Attentia Experiences richten zich op de sociale aspecten van werk: positief communiceren, omgaan met de generatiekloof, team spirit, … In slechts 60 tot 90 minuten kan je een eerste stap zetten richting duurzame verandering!

Generations@work

Nog nooit waren zo veel verschillende generaties tegelijkertijd actief op de werkvloer. Die samenwerking verloopt niet altijd even vlot: verschillen in mentaliteit, waarden en verwachtingen kunnen ervoor zorgen dat niet iedereen op dezelfde golflengte zit. In deze participatieworkshop leren de deelnemers hiermee om te gaan. We bespreken hoe je in de organisatie tot de juiste dialoog kan komen. Voor deze Experience zijn groepen van maximaal 15 personen ideaal.

Omgaan met agressief gedrag

Medewerkers die rechtstreeks met klanten in contact komen, hebben al eens af te rekenen met conflict- en agressiesituaties getriggerd door de klant. Vaak reageren medewerkers intuïtief en emotioneel, waardoor de situatie escaleert. Maar het kan ook anders, en dat ontdek je in deze Experience.

Team drive

Een team werkt het best als elke radar gesmeerd loopt. Maar soms loopt het mis, en draait het team niet meer. Met de Experience ‘Team drive’ nemen we even afstand om onszelf en ons team/departement te herontdekken. We reiken de principes aan die een team kan hanteren om samen optimaal te presteren, en zetten deze om in actie.

Respect geven en verdienen

Deze Experience focust op het begrip ‘respect’ en de impact ervan op het werk en de werknemers. We hebben het over zaken als authentiek luisteren, feedback geven en krijgen, kritiek uiten, waarderend discussiëren, enzovoort. We bepalen samen de accenten, waarbij we rekening houden met de context, structuur, manier van werken en de huidige cultuur binnen de organisatie.

Positief communiceren

Niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je het zegt en hoe je je daarbij gedraagt bepaalt hoe jouw communicatie overkomt op de ander. Velen zijn zich daar niet of onvoldoende van bewust. Deze inspiratiesessie brengt eenvoudig toepasbare en krachtige inzichten over de persoonlijke mindset en de verbale en non-verbale communicatie. Je wordt je extra bewust van je eigen taal, en leert hoe je deze positief kan inzetten. Deze Experience biedt een frisse kijk op de kracht van communicatie.

Work-life balance

Je wilt goed zijn in je werk, maar thuis wil je het ook goed doen als ouder en/of partner. Het is niet gemakkelijk om ons privéleven en professioneel leven in evenwicht te houden. Deze Experience is er eentje die echt de ogen opent. We gaan aan de slag rond het thema “geluk” en leren hoe we zelf de touwtjes in handen kunnen nemen.

Hybride werken

Bij hybride werken is het voor het team maar ook als leidinggevende belangrijk zelfsturend te kunnen werken en de nodige dosis flexibiliteit te hanteren. Hoe weet je als leidinggevende welke medewerkers hierin geholpen moeten worden? Hoe pik je de signalen op, zodat je op tijd kan ingrijpen? Ken ook jezelf als leidinggevende. Reserveer tijd voor introspectie, vraag jezelf of je je kwaliteiten, talenten en je persoonlijke potentie genoeg benut. Vertrouwen is een belangrijke factor om een team van op afstand aan te sturen. Stimuleer elke medewerkers aangepast aan zijn persoonlijkheid, leer de mens kennen achter de professional.

Assertiviteit: durf grenzen te stellen

Je durft geen neen te zeggen, hoewel je nu al verdrinkt in het werk? Met het frequente telewerk is dat meer dan ooit een valkuil. Als je dan geen neen durft te zeggen, of je mening niet durft te uiten, is er een groot risico op stress en ontevredenheid. Durf op te komen voor jezelf! Assertiviteit is cruciaal om je gevoelens en gedachten te uiten op een gepaste manier. Tijdens deze Experience leren we je aan de hand van praktische tips waarom je dit doet, en hoe je het anders kan aanpakken zodat je achteraf geen schuldgevoel krijgt.

Diversiteit & inclusie

Wie heeft deelgenomen aan de Experience ‘Diversiteit en Inclusie’  is zich bewust van hoe de paradox van diversiteit en inclusie werkt, en dat deze een grote invloed heeft op hoe we dagelijks handelen en beslissen. Als deelnemer ervaar je aan de hand van korte oefeningen hoe je brein kiest en handelt, anders dan je misschien van tevoren denkt. Na de workshop kan je gemakkelijker situaties herkennen en benoemen waarin onbewuste vooroordelen bij jezelf en anderen een rol kunnen spelen. Hierdoor kan de deelnemer maatregelen treffen om vooroordelen te verminderen en inclusie te vergroten.

Energie

Sommige Attentia Experiences draaien rond het thema energie: energiemanagement, weerbaarheid tegen stress en prestatiedruk, efficiënt werken, … In slechts 60 tot 90 minuten kan je een eerste stap zetten richting duurzame verandering!

Energy Experience

Tijdens een Energy  Experience gaan we in op de thema’s gezondheid, work-life balance, verandering van denkwijze, veerkracht en verantwoordelijkheidszin. We starten vanuit de wetenschap, en geven ook effectieve voorbeelden en concrete tips. Deelnemers komen te weten hoe ze weerbaarder kunnen worden tegen stress, wat hun energiebronnen en -vreters zijn, en nog veel meer. Het finale doel is om over te stappen naar efficiënt energiemanagement.

Van stress naar energie

Tijdens deze Experience vertrekken we vanuit het thema stress. Toegegeven, werken zonder stress is voor de meesten onder ons wishful thinking. Daarom is het belangrijk voor het welzijn van je medewerkers dat zij op een gezonde manier omgaan met stress. Hoe worden ze weerbaarder tegen stress? Hoe kan een beter energiemanagement daarbij helpen? Je ontdekt het tijdens deze Experience.

Energiemanagement: hou je energie op peil

Veel mensen combineren nu kantoorwerk met telewerk, en moeten op zoek naar een nieuw ritme. Een ‘drukke’ sociale dag op kantoor kan vermoeiend zijn, net als een hele dag telewerk waarin je van call naar call holt. Energiemanagement draait om het vinden van de juiste balans. Iemand die daarover waakt, blijft energiek op het werk én thuis. In deze Experience geven we mee hoe je kan voorkomen dat je dagelijks op een lege batterij blijft verder doen, en wat je kan doen om meer energie te krijgen.

Geef jouw organisatie een energieboost

Vraag meer informatie aan via onderstaand formulier.