Webinar ergonomie

Voorkomen is beter dan genezen!

image

ErgoBasic

Til, draag of verplaats je tijdens jouw werkdag meerdere onderdelen of objecten? Het manipuleren van voorwerpen is belastend voor het lichaam. Soms zijn deze zwaar, moeilijk te bereiken of weten we niet goed hoe we dit best doen. Het ontstaan van fysieke klachten en hoe deze te vermijden wordt in de videoreeks verduidelijkt. Stap voor stap worden onder meer de tiltechniek voor zware, lichte en objecten waar je niet meteen rond kan staan, toegelicht.

image

ErgoMove

Zet je medewerkers aan tot bewegen. Neem een bewuste pauze, kom uit je zithouding en maak je spieren los! Ergomove bestaat uit een reeks van 10 korte sessies die elke medewerker kan uitvoeren.

Een kleine warming up, een kerngedeelte en een cooling down.

image

ErgoDesk

Als je voor je werk heel vaak heel lang stil zit, dan is het zeer belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan ergonomie, om fysieke klachten te voorkomen. In deze reeks leggen we uit hoe je dat aanpakt. Correct je materiaal instellen, hoe kan je lang stil zitten compenseren met enkele oefeningen en hoe kan je lichaamsbewust werken.

image

ErgoLift

Wanneer de basistiltechnieken gekend zijn, gaat Ergolift een stapje verder voor specifieke tilsituaties die meer aandacht vragen. Reikafstanden en rotaties dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Daarvoor is het goed je bewust te zijn van kleine aanpassingen om het tillen vlot te laten verlopen. In deze videoreeks worden tillen op een bepaalde hoogte, tillen boven schouderhoogte en tillen in een rek o.a. toegelicht. Ook het manueel trekken en duwen van karren komt aan bod.

image

ErgoCar

Zit je vaak of lang in de auto of een ander voertuig tijdens, voor of na je werk? Laad je regelmatig je auto of een ander voertuig uit? Het is zeer belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan ergonomie en veiligheid, want een ergonomisch verantwoorde houding bij het rijden en bij het in- en uitladen, helpt om fysieke klachten te voorkomen. In deze video's worden de basiselementen toegelicht om u hierbij te helpen.

image

ErgoClean

Is schoonmaken of huishouden een veel voorkomende en zelfs dagelijkse activiteit voor jou?  Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan ergonomie bij het uitvoeren van deze activiteiten om fysieke klachten te voorkomen. In deze video's worden basistechnieken met een aantal tips toegelicht om u hierbij te helpen.

Mobiele arbeidsmiddelen: multidisciplinair aankoopadvies

Rijden de chauffeurs in jouw organisatie al zittend of staand met mobiele arbeidsmiddelen? Zij zijn daardoor onderhevig aan risico’s op vlak van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie. 

Een overzichtelijke e-learning helpt je bij de aankoop van de juiste mobiele arbeidsmiddelen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.  

image