Disclaimer

Algemeen

Attentia corporate vzw en haar aangesloten entiteiten (met name Attentia sociaal secretariaat vzw, Attentia nv, Attentia preventie en bescherming vzw en Krekelbergh Attentia sociaal kantoor nv) (hierna gezamenlijk "Attentia", "wij", "ons" of "onze") bepalen in deze disclaimer de voorwaarden voor het gebruik van de website www.attentia.be inclusief de Attentia webshop (hierna: "de Website").

De website wordt beheerd door Attentia corporate v.z.w. U kan de websitebeheerder contacteren

  • via e-mail: info@attentia.be 
  • schriftelijk: Attentia corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent.

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Attentia besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk weer te geven en voor de sociaaljuridische informatie enkel betrouwbare bronnen aan te wenden.

Alle informatie op de website (of/en gelinkte websites) is van algemene aard, dit tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient U altijd de daarvoor bevoegde diensten raad te plegen.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Attentia echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist en bijgewerkt is. Attentia wijst dan ook enige aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder kennisgeving de inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) aan te passen en/of te verwijderen. 
Indien de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij alle redelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Als U onvolkomenheden of onjuistheden vaststelt, kan U dit steeds melden aan de Website beheerder.

Attentia spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, doch kan echter niet garanderen dat de website steeds volledig vrij is van technische problemen en geeft geen garanties inzake functioneren van de website of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Attentia is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekeningen of fouten van/op de Website, noch is zij aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien door de gebruiker of derden. Attentia is dus niet aansprakelijk voor enige direct, indirecte, afgeleide, immateriƫle of gevolgschade (hierin begrepen doch niet beperkt tot enige bedrijfsverliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan uw programma's en/of andere gegevens op uw computer, of van uw apparatuur en/of programma's) die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor de informatie op de Wesite zelf.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze Website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten. Attentia heeft geen enkele controle over de inhoud of technische aspecten van deze websites en webpagina's van derden waarnaar U met hyperlinks op deze website wordt doorverwezen. Dergelijke hyperlinks worden louter aangeboden voor uw gebruiksgemak en gebruik ervan is op eigen risico. Het plaatsen van een hyperlink betekent niet dat Attentia deze sites (of de inhoud of het gebruik ervan) goedkeurt of aanvaardt. Attentia is in geen geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het raadlplegen of het gebruik van deze hyperlinks. Onze Website kan ook feiten, meningen, inzichten, verklaringen en aanbevelingen van derde partijen bevatten. Attentia garandeert of onderschrijft geenszins, of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring of andere informatie weergegeven, ge-upload, of verspreid via de Website. U erkent dat indien u vertrouwt op een dergelijke mening, verklaring, advies of informatie, zulks op eigen risico geschiedt.

Online diensten

Aangezien de online diensten toegankelijk zijn door middel van gebruikersnamen en persoonlijke paswoorden die toegekend worden aan de gebruikers, wijst Attentia elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik ervan door een gebruiker of klant.

Elke online bestelling van diensten, producten of documenten op deze website betekent dat de gebruik of klant de voorwaarden opgenomen in deze disclaimer aanvaardt, alsook met de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan iedere entiteit van Attentia corporate vzw.

Simulaties gemaakt via deze website worden meegedeeld onder voorbehoud van wijzigende wetgeving. De resultaten zijn indicatief en niet verbindend.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden geplaatst wanneer U onze website bezoekt. Deze bevatten bezoekers-identificatie-informatie die wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. De cookies laten ons toe om u een betere gebruikservaring te bieden bij een volgend bezoek aan onze Website en onze Website te optimaliseren. Wij verwijzen naar  cookieverklaring voor gedetailleerde informatie betreffende ons cookie beleid.