Het Plan Impulsion is een tewerkstellingsmaatregel in het Waals Gewest in de vorm van een werkuitkering.

Concreet betekent dit dat een werknemer die aan de voorwaarden voldoet een loonsubsidie kan aanvragen  die de werkgever van het nettoloon mag aftrekken.

 

Er zijn twee vormen van het Plan Impulsion :

  • Plan Impulsion – 25 ans : gericht op laaggeschoolde werkzoekende werklozen jonger dan 25 jaar
  • Plan Impulsion 12 mois + : gericht op werkzoekenden die minstens 12 maanden werkloos zijn

Vanaf 1 juli 2023 gelden voor beide vormen bijkomende voorwaarden inzake de duur van de arbeidsovereenkomst en de verplichting om een uitkeringsaanvraag in te dienen.

 

Duur arbeidsovereenkomst

Om het recht te openen op de werkuitkering moet de werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten zijn met de werkgever.  

Sinds 1 juli 2023 moet het gaan om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 2 maanden.

 

Indienen uitkeringsaanvraag

De werknemer moet de aanvraag voor activering van de uitkering binnen maximaal 2 maanden na de start van zijn dienstverband indienen bij zijn uitbetalingsinstantie.

De volledige aanvraag moet het volgende bevatten :

  • een kopie van zijn arbeidsovereenkomst
  • de bijlage Impuls, ingevuld en ondertekend samen met de arbeidsovereenkomst
  • het formulier C109 dat beschikbaar is op de website van de ONEM.

 

Vroeger moesten werknemers niet opnieuw een uitkeringsaanvraag indienen indien ze een nieuwe arbeidsovereenkomst tekenden bij dezelfde werkgever zolang ze bij die werkgever bleven werken zonder onderbreking van minstens 6 maanden.

Vanaf 1 juli 2023 moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden, telkens er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten, ongeacht of de overeenkomsten met dezelfde werkgever worden gesloten of ze elkaar zonder onderbreking opvolgen.

 

Bron: Decreet van de Waalse Overheidsdienst van 21 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023, B.S 8 maart 2023

Gepubliceerd op13 May 2024