Op 05 september 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet ter uitvoering van de afspraken gemaakt in het kader van het interprofessioneel overleg 2023 – 2024.

Naast de herinvoering van de relance uren voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 2025, wordt eveneens het aantal fiscaal voordelige overuren verhoogd tot 180u voor dezelfde periode.

Ook de verlenging van de innovatiepremie voor de periode 2023 -2024 wordt met deze wet vastgelegd.

 

Herinvoering van de relance-uren

De relance uren worden opnieuw ingevoerd voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. (Zie ook Herinvoering 120 extra vrijwillige overuren 'relance-uren')

De concrete voorwaarden voor deze bijkomende vrijwillige “relance” overuren zijn de volgende:

  • Er moet geen overloontoeslag worden betaald;
  • Er wordt geen bijdrage RSZ gerekend op deze overuren;
  • Ze zijn vrijgesteld van belasting;
  • Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd;
  • De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt.

De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met het presteren van de relance-overuren en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit schriftelijk akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten.

 

Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag

Het fiscale gunstregime voor overuren bestaande uit een belastingvermindering voor de werknemer en een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever wordt ook voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 verhoogd van 130 tot 180u.

 

Verlenging innovatiepremies

Het systeem van innovatiepremies wordt met 2 jaar verlengd, namelijk voor de premies die van 1 januari 2023 tot 31 december 2024 worden betaald of toegekend.

 

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, B.S.5 september 2023

Gepubliceerd op08 Dec 2023