Een werkgever die voor bedienden tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wil inroepen, moet niet alleen erkend zijn als onderneming in moeilijkheden, maar ook gebonden zijn door een sectorale of ondernemings-cao of door een ondernemingsplan.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een aanvullende CAO nr. 159 gesloten waarop een werkgever zich kan beroepen indien hij zelf geen ondernemings-cao heeft gesloten of zich niet beroept op een sectorale cao of een ondernemingsplan.

 

De aanvullende nationale CAO nr. 159 van 15 juli 2021 treedt evenwel buiten werking op 30 juni 2023.

 

In de NAR is op 30 mei 2023 een nieuwe aanvullende cao gesloten die de vereenvoudigde toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden verlengt tot 30 juni 2025: de CAO nr. 172 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden.

 

De CAO nr. 172 treedt in werking op 1 juli 2023 en treedt buiten werking op 30 juni 2025.

 

Werkgevers die zich voor het wettelijk kader hebben gebaseerd hebben op de cao nr. 159, moeten geen nieuwe formulier C106A indienen bij de RVA. De erkenning zal door de RVA automatisch verlengd worden tot 30.06.2025.

 

 

Bron:

  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Cao nr. 172 van 30 mei 2023 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden
Gepubliceerd op13 May 2024