Op 17 juli 2023 publiceerde de RSZ in de administratieve instructies meer toelichting bij de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens vanaf 1 juli 2023.

 

De solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen wordt vanaf 1 juli 2023 verhoogd voor bedrijfsvoertuigen die vanaf deze datum worden aangekocht, gehuurd of geleased. Het is de datum waarop de werkgever bij aankoop van een bedrijfswagen de bestelbon heeft ondertekend of de datum waarop de lease- of huurovereenkomst werd afgesloten, die bepalend is.

 

De berekende solidariteitsbijdrage moet vanaf 1 juli 2023 met een multiplicatiefactor 2,25 worden vermenigvuldigd. Vanaf respectievelijk 1 januari 2025, 1 januari 2026 en 1 januari 2027 moet een multiplicatiefactor van 2,75 , 4,00 en 5,50 worden toegepast. Deze multiplicatiefactoren moeten enkel worden gebruikt voor bedrijfsvoertuigen die vanaf 1 juli 2023 worden aangekocht, gehuurd of geleased.

 

Voor bedrijfsvoertuigen die vóór 1 juli 2023 werden aangekocht, gehuurd of geleased blijft de berekening zonder multiplicatiefactor van toepassing.

We vestigen hierbij graag de aandacht op enkele overgangssituaties:

  • Wanneer een aankoopoptie voor de werkgever voorzien is in de lease- of huurovereenkomst, en wanneer de overeenkomst werd afgesloten voor 1 juli 2023, moet de multiplicatiefactor niet worden toegepast nadat het bedrijfsvoertuig door de werkgever wordt aangekocht.
  • Ook wanneer in de oorspronkelijke overeenkomst aangegaan vóór 1 juli 2023 een verlenging werd voorzien, moet de multiplicatiefactor niet worden toegepast na verlenging van de overeenkomst. Dit geldt enkel maar als alle concrete uitvoeringsmodaliteiten van die verlenging (waaronder de duur van de verlenging, de nieuwe leasingtermijnen, de nieuwe optieprijs, enz.) in de optie tot verlenging werden voorzien.
  • Verlengingen van een lease- of huurovereenkomst en aankoopopties die niet in de oorspronkelijke overeenkomst werden voorzien, worden beschouwd als nieuwe overeenkomsten waarvoor de multiplicatiefactor en het verhoogde minimumbedrag moeten worden gebruikt.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ – Tussentijdse instructies

Gepubliceerd op13 May 2024