Op 6 juni 2023 hebben de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een Europese raamovereenkomst inzake sociale zekerheid ondertekend die het gebruik van telewerk vergemakkelijkt ten voordele van werknemers en hun werkgevers.

Dankzij deze raamovereenkomst zullen duizenden Europese grensarbeiders meer kunnen telewerken over de landsgrenzen zonder wijzigingen in de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving en zonder administratieve rompslomp voor hun werkgevers.

Meer in het bijzonder vergemakkelijkt deze raamovereenkomst het sluiten van individuele afwijkingen ten gunste van een categorie telewerkers in loondienst en hun werkgever(s), mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Alle informatie over deze raamovereenkomst, de lijst van ondertekenende staten en hun bevoegde instellingen voor de implementatie ervan vind je hier.

 

Bron: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Meer weten over de internationale arbeidsmarkt?  
Neem contact op met Team Global Mobility. Wij staan je graag te woord.

Gepubliceerd op13 May 2024