De wet die de gevolgen van het behoud regelt van de vakantiedagen, die samenvallen met een arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een vakantieperiode, is verschenen. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2024.

 

De nieuwe wetgeving past de gevolgen aan van arbeidsongeschiktheid die start tijdens de vakantie.  Aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid die aanvangt vóór de vakantie en verder loopt tijdens de vakantie, wijzigt niks.

 

Vanaf 2024 zullen de werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens hun vakantie, de vakantiedagen die samenvallen met de dagen arbeidsongeschiktheid, kunnen behouden. De niet opgenomen vakantiedagen worden terug toegevoegd aan de tellers van jaarlijkse vakantie van het lopend vakantiejaar en kunnen op een later tijdstip in het vakantiejaar worden opgenomen.

 

Dit impliceert eveneens dat de normale regels omtrent het gewaarborgd loon en verlies van gewaarborgd loon moeten worden toegepast voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoen tijdens een vakantieperiode.

 

Bron: Wet van 17.07.2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, B.S. 31.07.2023, p. 64172.

Gepubliceerd op13 Jun 2024