Werknemers  die tijdskrediet of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof willen opnemen moeten hun werkgever hier voorafgaandelijk van verwittigen. De termijn die daarvoor geldt, varieert naargelang het type loopbaanonderbreking. Zo heeft de werkgever voldoende tijd om te anticiperen op de gedeeltelijke of volledige afwezigheid op de werkvloer. Die verwittiging moest tot voor kort schriftelijk gebeuren, via aangetekend schrijven of gewone brief.  Sinds kort kan de werknemer zijn werkgever rechtstreeks verwittigen via de online toepassing via de portaalsite van de Sociale Zekerheid voor het indienen van een uitkeringsaanvraag bij de RVA.

Let op! De werkgever moet wel eerste de optie aanvinken in de toepassing

 

Bron: Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)

Gepubliceerd op13 May 2024