Vanaf 01/07/2023 wordt er een nieuwe berekeningswijze toegepast voor de patronale CO2-bijdrage van niet-elektrische wagens. De overheid tracht op die manier de vergroening van het bedrijfswagenpark te versnellen. 

 

De nieuwe maatregel is enkel van toepassing op nieuwe, niet-elektrische wagens die in gebruik genomen worden vanaf 01/07/2023 (dus ook van toepassing op o.a. aanloopwagens, poolwagens, lichte vrachtauto’s, hybride wagens en cafetariawagens).  

De overheid wil zo het gebruik van niet-elektrische wagens penaliseren. ‘Nieuwe’ wagens zijn wagens die besteld of geleased worden na 01/07/2023. 

 

Welke financiële impact heeft deze wetswijziging op de patronale CO2-bijdrage? 

Vanaf 01/07/2023 wordt een factor toegepast op de maandelijkse patronale RSZ-bijdrage. Deze factor verhoogt de komende jaren stelselmatig: 

  • Voor wagens aangekocht /gehuurd/geleased vóór 1 juli 2023: Factor 1  
  • Voor wagens aangekocht/gehuurd/ geleased vanaf 1 juli 2023: 
    • Vanaf 1 juli 2023: Factor 2,25  
    • Vanaf 1 januari 2025: Factor 2,75 
    • Vanaf 1 januari 2026: Factor 4,00  
    • Vanaf 1 januari 2027: Factor 5,50  

 

Een voorbeeld dat dit verduidelijkt: 

Stel: je leaset een niet-elektrische bedrijfswagen vanaf 1 september 2023 en deze wordt ter beschikking gesteld van een werknemer. Hiervoor dien je als werkgever een maandelijkse bijdrage te betalen, in ons voorbeeld nemen we 42,50 euro per maand.  

Omdat de wagen aangekocht/gehuurd/geleased werd na 1 juli 2023, wordt de patronale CO2-bijdrage volgens bovenstaande wetswijziging verhoogd met een factor van 2,25.  

In ons voorbeeld betekent dit dus dat je in plaats van 42,50 euro per maand nu 95,63 euro per maand zal betalen als bijdrage.  

 

Deze factor is niet van toepassing op de berekening van de patronale CO2-bijdrage van elektrische wagens. Je hebt er dus alle belang bij om bij de vervanging of uitbreiding van het wagenpark over te stappen naar elektrische voertuigen. Zo kan je deze extra kost voor zowel werkgever als werknemer (via het voordeel van alle aard) vermijden. 

Niet-elektrische wagens worden daarbovenop ook zwaarder belast in de vennootschapsbelasting. Ook hier dus een financiële incentive om sneller je wagenpark te vergroenen. 

Heb je hierover nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via post.payroll1@attentia.be

Gepubliceerd op13 May 2024