21/5/23

 

De ministerraad van 26 mei 2023 heeft  op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerpamendement goedgekeurd bij de wet betreffende diverse fiscale bepalingen voor het invoeren van een belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding toegekend in toepassing van cao nr. 164.

 

Er wordt een belastingkrediet ingevoerd ter compensatie van de gestegen kosten voor werkgevers door de uitbreiding van de fietsvergoeding over meerdere sectoren als gevolg van de aanvullende cao nr. 164 van 24 januari 2023. Het belastingkrediet is transitioneel en geldt voor fietsvergoedingen toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets afgelegd tussen 1 mei 2023 tot en met 31 december 2024.

 

Het ontwerpamendement wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. We houden u op de hoogte zodra meer concrete informatie beschikbaar is.

 

 

Bron: Ministerraad 26/5 2023 (News.belgium)

Gepubliceerd op13 May 2024