Het volledig overzicht van de indexaties of CAO-loonsverhogingen voor juni 2023, gerangschikt per paritair comité : 202306_indexaties_juni_2023_vo.pdf [PDF, 157.15 Ko]

Negatieve indexatie

In België worden de lonen automatisch gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptiegoederen. Dit gebeurt om de koopkracht van de gezinnen op peil te houden. Dit principe heeft tot gevolg dat als het leven duurder wordt, de lonen zullen stijgen door de indexatie ervan.  Anderzijds, als het leven goedkoper wordt, zullen de lonen dalen omwille van een negatieve indexatie

Het is aan de sectoren om eventueel afspraken te maken over het al dan niet toepassen of het eventueel verrekenen van de negatieve index. 

 

Mogelijke afspraken op sectorniveau 

De afspraken op sectorniveau zijn bindend. Sectoren hebben elk hun eigen werkwijze: 

  • Toepassen van de negatieve index zonder meer; 
  • Niet toepassen van de negatieve index maar verrekenen bij de volgende positieve indexatie; 
  • Niet toepassen en niet verrekenen van de negatieve index.  

 

Wat te doen indien er geen sectorale afspraken zijn?  

De werkgever kan er ook voor kiezen om de negatieve indexatie niet door te voeren in zijn onderneming. Belangrijk hierbij is dat de niet-toepassing van de negatieve indexatie niet kan aangerekend worden op een volgende positieve indexatie.  

Het niet-toepassen van een negatieve indexatie mag er dus niet toe leiden dat een volgende positieve indexatie zou worden overgeslagen.  

 

Overzicht negatieve indexaties juni 2023 

  • (A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.  
  • (M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.  
  • (R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.  
  • (S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.  
  • (P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
Nummer  Benaming paritair comité  Indexatie 
106.01

Paritair Subcomité voor de cementfabrieken 

Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2023 (S)

Vorige lonen x 0,998718 of basislonen 2021 x 1,1275671763

Negatieve index.

211.00 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel

Index : Arbeiders: vorige lonen x 0,998718 of basislonen 2022 x 1,2463 (S)

Negatieve index

Index : Arbeiders: indexatie sectorale premies/vergoedingen: raffinagepremie

Negatieve index

326.00 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

Index : Vorige lonen x 0,996402 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,246300 (S)

Negatieve index.

Index : Vorige lonen x 0,996402 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,246300 (S)

Negatieve index.

Gepubliceerd op13 May 2024