Op 30 juni 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 23 juni 2023 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing worden gepubliceerd. Deze bevat onder meer enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III :

 

  • Vanaf 1 januari 2023, zijn de bezoldigingen voor prestaties als gelegenheidswerker in de land- of tuinbouw die door de werkgever worden betaald of toegekend, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct. (zonder vermindering)
     
  • Vanaf 1 juli 2023, zijn de eindejaars- en getrouwheidspremies die door Fondsen voor Bestaanszekerheid worden betaald of toegekend, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 23,22 pct. (zonder vermindering)
     
  • De inhouding van een bedrijfsvoorheffing van 11,11 pct. op de invaliditeitsuitkeringen die aanvankelijk voorzien was vanaf 1 juli 2023 (zie nr. 84.3.2. van de toepassingsregels) wordt uitgesteld tot 1 januari 2024.
     

Ten slotte worden vorm- en verwijzingsfouten na de herziening van bijlage III rechtgezet.

 

Bronnen:

Gepubliceerd op13 May 2024