Zoals besproken  in het nieuwsbericht van  2 augustus 2023, bedraagt de maximale kilometervergoeding voor de woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen 0,4237 euro/km vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023.

 

Daarnaast werd er op 25 juli 2023 ook een omzendbrief nr. 722 gepubliceerd met een jaarbedrag van 0,4280 EUR/km wat betreft de kilometervergoeding voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

 

De Rijksdienst voor Sociale zekerheid (RSZ) verduidelijkt dit nu verder in de tussentijdse administratieve instructies 2023/03.

 

De berekening van de respectievelijke kilometervergoedingen zijn gebaseerd op twee verschillende berekeningen, opgenomen in twee onderscheiden wettelijke bepalingen. Wat de RSZ-vrijstelling betreft baseert men zich op de berekening per kwartaal (kilometervergoeding voor federale ambtenaren). De kilometervergoeding op jaarbasis wordt echter ook als ernstige norm aanvaard.

 

 

Dit houdt in dat:

  • zowel de forfaitaire kilometervergoeding die is vastgesteld voor een kwartaal als de forfaitaire kilometervergoeding die voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 is vastgesteld, aangemerkt wordt als ernstige norm
  • werkgevers die opteren voor de toepassing van het forfaitair systeem op jaarbasis zich daar moeten aan houden voor de volledige periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024; zij kunnen tijdens die periode niet omschakelen naar het forfaitaire kwartaalsysteem.
  • een eventuele omschakeling naar het forfaitaire systeem op kwartaalbasis voor degene die het forfait op jaarbasis gebruiken gedurende het 3de kwartaal 2023, ten vroegste kan gebeuren vanaf 1 juli 2024.

 

De fiscale circulaire hierover werd op 18 september 2023 eveneens gepubliceerd.

 

Bronnen:

  • RSZ-administratieve instructies – 2023/3
  • Circulaire 2023/C/78 over de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (Fisconetplus)
Gepubliceerd op13 May 2024