Een gedeeltelijke compensatie is voorzien in een ontwerp van programmawet voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de COVID-19-pandemie, de overstromingen in de zomer van 2021 of het conflict in Oekraïne, voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft (nog niet gepubliceerde wet; koninklijk besluit van 24 mei 2023 - BS van 9 juni 2023).

 

Deze compensatie is enkel bedoeld voor de werkgevers die in het 1ste en/of het 2de kwartaal 2022 een aangifte bij de RSZ hebben ingediend met gelijkgestelde uren en/of dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (prestatiecode 77) voor hun bedienden en/of leerling-bedienden waarop de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van toepassing zijn.

 

Voor deze werkgevers berekent de RSZ een gemiddeld percentage tijdelijke werkloosheid door overmacht. Een werkgever met een gemiddelde groter dan of gelijk aan 41% kan een compensatie bekomen. Het bedrag van de compensatie zal ter kennisgeving eind juli 2023 worden overgemaakt. Dit bedrag wordt toegerekend op de werkgeversrekening bij de RSZ, meer bepaald als betaling op de aangegeven bijdragen voor het 3de kwartaal 2023 (saldo te betalen op 31 oktober 2023).

 

Vragen over deze maatregel kunnen gesteld worden via de e-Box Ondernemingen of te mailen naar: corona@onssrszlss.fgov.be.

 

Bron: RSZ-tussentijdse instructies 2023/03

Gepubliceerd op13 May 2024