In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023 -2024, wordt een nationale flitscontrole in de groene sectoren gepland voor de maand oktober 2023.  

 

De Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) heeft in dit kader ook een bijkomende checklist voor de groene sectoren opgemaakt.  

 

Let op ! Deze checklists betekenen niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek.   

 

In 2023 staan verder ook volgende flitscontroles gepland :  

  • december 2023 : vleessector  

 

Bron: Sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD)  

Gepubliceerd op13 May 2024