Op 11 juli 2023 is de programmawet van 2 juli 2023 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De belangrijkste bepalingen voor werkgevers zijn:

 

Verlenging maatregelen "personeelsschaarste in de zorgsector"

De programmawet verlengt de maatregel aangaande de personeelschaarste in de zorgsector wat betreft de aanmoediging om als gepensioneerde te werken in de zorg via een vrijstelling van de werknemersbijdrage tot 30 september 2023.

Ook de afwijkende termijn voor de bekendmaking van variabele uurroosters ((3 dagen i.p.v. 7 dagen)  en de uitzondering op de minimale wekelijkse arbeidstijd wordt verlengd tot en met 30 september 2023.

 

Compensatie van de werkgeverskost van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden

De Programmawet voert een gedeeltelijke compensatie in voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de corona-crisis, de overstromingen in de zomer van 2021 of het conflict in Oekraïne, voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft.

 

Deze compensatie is bedoeld voor de werkgevers die in het 1ste en/of het 2de kwartaal 2022 een aangifte bij de RSZ hebben ingediend met gelijkgestelde uren en/of dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (prestatiecode 77) voor hun bedienden en/of leerling-bedienden.

 

Voor deze werkgevers berekent de RSZ een gemiddeld percentage tijdelijke werkloosheid door overmacht. Een werkgever met een gemiddelde groter dan of gelijk aan 41% kan een compensatie bekomen. Het bedrag van de compensatie zal ter kennisgeving eind juli 2023 worden overgemaakt. Dit bedrag wordt toegerekend op de werkgeversrekening bij de RSZ, meer bepaald als betaling op de aangegeven bijdragen voor het 3de kwartaal 2023 (saldo te betalen op 31 oktober 2023).

 

Bronnen:

  • Programmawet van 2 juli 2023, B.S. 11 juli 2023
  • Administratieve instructies RSZ - 2023/2 - tussentijdse instructies
Gepubliceerd op13 May 2024