De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 30 mei 2023  cao’s gesloten in uitvoering van het akkoord  dat in de groep van Tien werd gesloten en die  de voorwaarden vastleggen voor de bijzondere stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor de periode tot 30 juni 2025.

Enerzijds zijn de cao’s nr. 165, 166 en 167 gesloten om het recht op bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 juni 2025 te voorzien voor de bijzondere stelsels

 • medische redenen (NAR-cao nr. 165)
 • 20 jaar nachtarbeid/zwaar beroep of ongeschiktheid in de bouwsector (NAR-cao 166)
 • lange loopbaan (NAR-cao 167)

voor de periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 juni 2025

 

Cao nr. 168 en nr. 169 werden anderzijds gesloten om het recht op vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid te regelen, respectievelijk voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2024 (cao nr. 168) en de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 (cao nr. 69)  in geval van

 • SWT nachtarbeid, bouw en zwaar beroep
 • SWT zwaar beroep
 • SWT zeer lange loopbaan
 • SWT in het kader van onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden.

Overzicht voorwaarden recht op bedrijfstoeslag 1 juli 2023 – 30 juni 2025

Welk stelsel? Voorwaarden van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025

Medische redenen

NAR Cao nr.165 van 30.05.2023 (1.7.2023 t.e.m. 30.06.2025)

 • Leeftijd: 58 jaar
 • Beroepsverleden: 35 jaar

20 jaar nachtarbeid/zwaar beroep of ongeschiktheid in de bouwsector

NAR Cao nr.166 van 30.05.2023 (1.7.2023 t.e.m. 30.06.2025) 

Sectorcao noodzakelijk in uitvoering van NAR-cao nr. 166 -> Afwachten sectorakkoorden !

 • Leeftijd: 60 jaar
 • Beroepsverleden: 33 jaar

Lange loopbaan

NAR Cao nr.167 van 30.05.2023 (1.7.2023 t.e.m. 30.06.2025)

 • Leeftijd: 60 jaar
 • Beroepsverleden: 40 jaar
Algemeen stelsel (cao nr. 17)
 • Leeftijd: 62 jaar
 • Beroepsverleden:
  • mannen: 40 jaar
  • vrouwen: 39 jaar (2023); 40 jaar (2024)

Zwaar beroep (residuair)

Sectorcao vereist in uitvoering van cao nr. 143

 • Leeftijd: 60 jaar
 • Beroepsverleden: 35 jaar

Erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden / herstructurering

Ondernemingscao

 • Leeftijd: 60 jaar
 • Beroepsverleden: 10/20 jaar

Bronnen:

 • NAR- Cao nr. 165 van 30 mei 2023 tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen
 • NAR- Cao nr. 166 van 30 mei 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn
 • NAR-Cao nr. 167 van 30 mei 2023 tot invoering, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen
 • NAR-cao nr. 168 van 30 mei 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 januari 2025 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep hebben gewerkt of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
 • NAR – cao nr. 169 van 30 mei 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2025 tot 31 december 2026, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2025 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep hebben gewerkt of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
Gepubliceerd op13 May 2024