Op 21 augustus 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Besluit van Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het systeem van betaald educatief verlof hervormt vanaf het schooljaar 2023 -2024.

 

De veranderingen die deze hervorming met zich meebrengt, hebben betrekking op.

  • Begunstigde deeltijdse werknemers
  • Erkende beroepsopleidingen
  • Maximale duur van het betaald educatief verlof
  • Terugbetaling uren betaald educatief verlof

 

Het werkingsprincipe van het betaald educatief verlof blijft ongewijzigd.

 

Bronnen:

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de nadere regels voor de toekenning van betaald educatief verlof, B.S. 21 augustus 2023
  • Brussel economie en werkgelegenheid
Gepubliceerd op13 May 2024