Vanaf 1 juli 2023 vallen de bedienden van de  ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken ook onder het Paritair comité 132 net als de arbeiders.

Een koninklijk besluit dat het bevoegdheidsgebied van het PC 132 in die zin verruimt is op 23 juni 2023 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Voorlopig blijven de sectorale cao's die vóór 1 juli 2023 gesloten werden binnen PC 200 bindend voor de werkgevers en werknemers die tot dan onder PC 200 vielen. Dit is het geval tot PC 132 de toepassing van zijn sectorale cao's op die werkgevers en werknemers geregeld heeft.

 

Bron: Koninklijk besluit van 11 juni 2023 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, BS 23 juni 2023

Gepubliceerd op13 May 2024