Op 7 juli 2023 is in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit verschenen ter uitvoering van enkele maatregelen in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 2023 – 2024 :

 

Verlenging inspanningen risicogroepen

Met het oog op het bevorderen van initiatieven in het voordeel van personen die deel uitmaken van risicogroepen (laaggeschoolde werknemers, oudere werknemers, ...,) betalen werkgevers een bijdrage van 0,10% van de totale loonmassa van de werknemers die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn. Deze inspanning wordt verlengd voor de periode 2023-2024.

 

Onderbrekingsuitkeringen voor landingsbanen vanaf 55 jaar voor doelgroepwerknemers

Doelgroepwerknemers die tewerkgesteld zijn in een beschutte of sociale werkplaats of een maatwerkbedrijf hebben het recht op uitkeringen in het kader van een halftijdse of 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan (landingsbaan) vanaf 55 jaar  (i.p.v. 60 jaar) indien ze een beroepsverleden van 25 jaar (i.p.v. 35 jaar) kunnen voorleggen.

Om dit recht te kunnen uitoefenen moet de Nationale Arbeidsraad (NAR) evenwel nog collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten waarin dit recht wordt voorzien.

Het omkaderingspersoneel binnen de beschutte of sociale werkplaatsen of een maatwerkbedrijven komen niet in aanmerking voor deze uitzondering.

 

Bron: Koninklijk besluit van 2 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, B.S. 7 juli 2023

Gepubliceerd op13 May 2024