In ons nieuwsbericht van 6 juli 2023 meldden we dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering reeds meer informatie voor werkgevers ter beschikking stelt over de werkhervattingspremie op de website.

Ondertussen is ook het meer informatie over de aanvraag procedure toegevoegd.

 

De werkgever stuurt  een aanvraag naar het ziekenfonds (ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk):

  • online aanvraag (aanbevolen procedure): inloggen op de website van het Nationaal Intermutualistisch College
  • papieren aanvraag indien het gebruik van het elektronische formulier niet mogelijk is : download het aanvraagformulier en vervolgens  ondertekende en gedateerde formulier  versturen naar het Nationaal Intermutualistich College (postadres vermeld op dit formulier).

 

Dit ziekenfonds betaalt u deze werkhervattingspremie als alle voorwaarden zijn vervuld. Deze betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin u de aanvraag heeft ingediend.

 

Bron: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Gepubliceerd op13 May 2024