De responsabiliseringsbijdrage heeft als doel het aantal langdurig zieken in een organisatie te laten dalen. 

 

Voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage wordt rekening gehouden met werknemers die ten minste drie jaar bij de werkgever aan de slag zijn. In de uitzendsector voldoen weinig werknemers aan deze voorwaarde.  Dit leidt tot vertekende resultaten bij uitzendbureaus die ook schoonmaakdiensten leveren in de dienstenchequesector. 

 

De berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage wordt dus aangepast voor werkgevers in de uitzend- en de schoonmaaksector. 

 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan  Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

 

Bron: Ministerraad 20 juli 2023, News.belgium

Gepubliceerd op13 May 2024