In de week van de borstvoeding staan we graag even stil bij je verplichting als werkgever om borstvoedingspauzes toe te staan.

 

Elke medewerkster die na haar moederschapsverlof terug aan het werk gaat, heeft recht op pauzes om haar baby borstvoeding te geven of om melk af te kolven. Als je dus een mama tewerkstelt die borstvoeding wenst te geven, zal je je daarop moeten voorbereiden.

 

Vier belangrijke aandachtspunten

 

  1. Je medewerkster heeft recht op borstvoedingspauzes tot 9 maanden na de geboorte van haar kind.
     
  2. De borstvoedingspauze duurt een half uur en kan één- tot tweemaal per dag opgenomen worden. Een medewerkster die minder dan 7:30u per dag werkt heeft recht op één pauze. Werkt je medewerkster meer dan 7:30u per dag dan mag ze twee pauzes nemen.
     
  3. Je moet zorgen voor een borstvoedingslokaal. Het moet gaan om een goed verwarmd, goed verlucht, onopvallend en gesloten lokaal dat aan de medewerkster de mogelijkheid biedt om discreet borstvoeding te geven of melk af te kolven en te bewaren in hygiënische omstandigheden. Je preventieadviseur-arbeidsarts kan je hierover zeker adviseren.
     
  4. Wordt je medewerkster tijdens het uitvoeren van haar werk blootgesteld aan stoffen of omstandigheden die risico's inhouden voor de gezondheid van haar baby of voor de borstvoeding? Dan kan je aangepast werk aanbieden of heeft je medewerkster mogelijk recht op profylactisch of preventief borstvoedingsverlof. Het is de arbeidsarts die hierover beslist. Een medisch attest van de behandelende arts wordt ook geaccepteerd.