Praktisch gebruik van blusmiddelen

Arbeidsveiligheid
Intercompany
Inhouse
Klassikaal
KMO-portefeuille
Brandveiligheid
Klant Axa korting
Eendaagse opleiding
€227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en gebruik van overall/stofjas).

Waarom?

Professionals en brandweerlieden hebben de laatste decennia steeds meer inzichten in het ontstaan van brand verzameld. Toch zorgen branden nog steeds voor veel materiële schade, brandwonden en zelfs overlijdens. 

 

Want wat zijn vandaag de voornaamste oorzaken van brand? Hoe evolueert een brand? Hoe gebruik je verschillende types brandblusmiddelen?  

 

Werkgevers zijn bovendien wettelijk verplicht om brandrisico’s in de organisatie gedetailleerd te evalueren. Zo is een brandpreventiedienst noodzakelijk om snelle evacuatieroutes te voorzien voor iedereen in de organisatie. 

 

In deze theoretische en praktische opleiding krijg je de nodige handvaten om medewerkers goed voor te bereiden en gepast te reageren op een brandhaard. Daarbij leer je blustoestellen te herkennen en correct te gebruiken in een echte bluswagen (fire fighter).  

Doelstelling

 • Inzicht krijgen in het ontstaan van een brand
 • Verschillende types brandblussers herkennen en correct gebruiken
 • Prioriteiten bepalen bij het uitbreken van een brand
 • De evacuatie vergemakkelijken door:
  • De taken rond waarschuwing en melding uit te voeren.
  • Personen in veiligheid te brengen in afwachting van tussenkomst door openbare hulpdiensten.
  • Te verzekeren dat openbare hulpdiensten snelle toegang krijgen tot de onderneming en hen naar de plaats van onheil te leiden.
  • Situaties die de evacuatie kunnen hinderen te signaleren bij de hulpdiensten.

Doelgroep

Deze opleiding brandveiligheid richt zich tot leden van de brandbestrijdingsdienst, evacuatieverantwoordelijken, preventieadviseurs en alle medewerkers die inzicht willen krijgen in brandgevaar en blusmiddelen. 

Programma

Theorie 

In het theoretische gedeelte komen deze onderwerpen aan bod:  

 • Preventie 
 • Branddriehoek & brandklassen 
 • Types blusmiddelen 
 • Evolutie van een brand 
 • Evacuatie en richtlijnen 

  

Praktijk 

De praktijk duurt gemiddeld 2u en vindt plaats in een speciale bluswagen (fire fighter). Deelnemers leren hoe ze verschillende blusmiddelen moeten gebruiken: CO², poeder, schuim, branddeken, haspel. 

 

De deelnemers leren daarnaast zelf een brandhaard te blussen onder permanente begeleiding van een lesgever. 

 

Deze opleiding kan ook gevolgd worden via VR (Virtual Reality Fire Training). Je oefent in verschillende scenario’s & omgevingen, aangepast aan jouw werkomgeving.

  Lesgevers

  Attentia doet voor haar brandopleidingen beroep op ervaren, professionele brandweerlieden die beschikken over heel wat terreinervaring, die continu wordt uitgebreid, waardoor de opleiding ook zeer praktijkgericht is. 

  Subsidies

  Deze opleiding komen in aanmerking voor de KMOportefeuille onder het thema Beroepspecifieke competentiesAttentia kan je terugvinden onder het registratienummer DV.O213465. 

  Contact

  Bel ons op 02 526 86 44

  of stuur een mail naar academy@attentia.be

  Inschrijven voor deze opleiding

  CRS-2023-008214
  12/09/2024
  09:00 - 12:00
  €227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en gebruik van overall/stofjas).
  CRS-2023-008217
  24/09/2024
  13:00 - 16:00
  €227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en gebruik van overall/stofjas).
  CRS-2023-008234
  08/10/2024
  13:00 - 16:00
  €227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en gebruik van overall/stofjas).
  CRS-2023-008236
  14/11/2024
  09:00 - 12:00
  €227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en gebruik van overall/stofjas).
  CRS-2023-008230
  05/12/2024
  09:00 - 12:00
  €227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en gebruik van overall/stofjas).

  Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

  Contacteer ons om deze opleiding rechtstreeks voor je bedrijf te organiseren.

  Nu aanvragen