Praktisch gebruik van blusmiddelen met VR

Arbeidsveiligheid
Intercompany
Inhouse
Klassikaal
KMO-portefeuille
Brandveiligheid
€227 per deelnemer excl. btw (inclusief syllabus, attest en praktijkmateriaal).

Inleiding

Op 28 maart 2014 verscheen het KB betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Voortaan zijn deze bepalingen terug te vinden in titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk.

Hiermee krijgt de werkgever gedetailleerde en duidelijke verplichtingen om de brandrisico’s binnen zijn organisatie te evalueren. Zo zal hij een brandpreventiedienst moeten oprichten en ervoor moeten zorgen dat er voldoende en snelle evacuatieroutes beschikbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie.

Doelstelling

 • Inzicht krijgen in het ontstaan van een brand
 • Verschillende types brandblussers herkennen en correct gebruiken
 • Prioriteiten bepalen bij het uitbreken van een brand
 • De evacuatie vergemakkelijken door:
  • De taken rond waarschuwing en melding uit te voeren.
  • Personen in veiligheid te brengen in afwachting van tussenkomst door openbare hulpdiensten.
  • Te verzekeren dat openbare hulpdiensten snelle toegang krijgen tot de onderneming en hen naar de plaats van onheil te leiden.
  • Situaties die de evacuatie kunnen hinderen te signaleren bij de hulpdiensten.

Doelgroep

Deze opleiding brandveiligheid richt zich tot leden van de brandbestrijdingsdienst, evacuatieverantwoordelijken, preventieadviseurs en alle medewerkers die inzicht willen krijgen in brandgevaar en blusmiddelen. 

Programma

Theorie 

In het theoretische gedeelte komen deze onderwerpen aan bod:  

 • Preventie 
 • Branddriehoek & brandklassen 
 • Types blusmiddelen 
 • Evolutie van een brand 
 • Evacuatie en richtlijnen 

  

Praktijk 
 • Blussen van diverse brandhaarden met kleine blusapparaten
 • Alternatieve blusmethodes
 • Deurprocedure
 • Alarmering

Alle praktische oefeningen gebeuren onder de permanente begeleiding van een ervaren lesgever in de virtuele omgeving.

Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om zich voorafgaand aan de training vertrouwd te maken met de virtuele omgeving en te kunnen stoppen wanneer hij/zij dat wenst. De VR-oefeningen worden steeds voorafgegaan door uitleg nodig voor het goed functioneren van de VR. De lesgever kan de deelnemer tijdens de oefeningen corrigeren indien hij dit nodig acht.

Lesgevers

Attentia doet voor haar brandopleidingen beroep op ervaren, professionele brandweerlieden die beschikken over heel wat terreinervaring, die continu wordt uitgebreid, waardoor de opleiding ook zeer praktijkgericht is. 

Subsidies

Deze opleiding komen in aanmerking voor de KMOportefeuille onder het thema Beroepspecifieke competentiesAttentia kan je terugvinden onder het registratienummer DV.O213465. 

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Contacteer ons om deze opleiding rechtstreeks voor je bedrijf te organiseren.

Nu aanvragen