Hoe kan ik een gecertifieerde hygiëne-expert voor tattoos worden?

“Om als tattoo artist te werken, maar ook om piercings of permanente make-up te mogen aanbrengen, is een opleiding rond de hygiënische richtlijnen verplicht. Volg je die niet, dan ben je in overtreding met het KB van 25/11/2005 en kun je zelfs strafrechtelijk vervolgd worden.

Daarom is het belangrijk om een opleiding van 20 uur bij een erkend opleidingscentrum zoals Attentia Academy te volgen vóór je start als tatoeëerder.

De handelingen die je uitvoert bij je klant, zijn immers heel vergelijkbaar met medische handelingen. Gaat er iets mis omdat je hygiënerichtlijnen voor tattoos niet volgde, dan kun je aangeklaagd worden voor onopzettelijke slagen en verwondingen met verminking tot gevolg.

Eigenlijk is het niet meer dan logisch dat zo hard wordt aangedrongen op hygiënische maatregelen bij tatoeages. Net als wanneer een verpleegkundige of arts een infuus of vaccin toedient, doorboor je met een naald de natuurlijke, beschermende barrière die onze huid vormt."

Wat zijn de meest voorkomende infectierisico’s bij het zetten van een tatoeage?

"Kiemen die bovenop onze huid niet meteen schadelijk zijn, kunnen via een mesje of naald wel een lokale infectie veroorzaken of zelfs een veralgemeende infectie via de bloedbaan (sepsis). In het ergste geval kan dat zelfs leiden tot een septische shock, mogelijk met de dood tot gevolg. Denk daarnaast ook aan pijnlijke infecties en littekens. 

Twee bacteriën die heel gevaarlijk zijn wanneer ze indringen in ons lichaam via een naald of mesje, zijn bijvoorbeeld de groep van streptokokken en stafylokokken

Tijdens de opleiding staan we daarnaast stil bij het verschil tussen een bacteriële en virale (lokale) infectie omdat daar een ander ziektebeeld bij optreedt.

Tot slot word je ook getraind om parasieten zoals schurft bij een cliënt te herkennen. Ze maken naast je klant ook jouzelf ziek en eventuele volgende klanten. Het is wel het laatste wat je in je tattoo shop wenst."

Hoe integreer ik hygiënepraktijken in mijn dagelijkse werk als tatoeëerder?

"In de cursus lichten we hygiëneregels toe en staan we stil bij drie zogeheten overdrachtstypes van ziektekiemen.

1 Auto-infecties

Bij een auto-infectie dringt bijvoorbeeld een bacterie die op de huid leeft door in je lichaam. Het gaat dan om het vermijden van lokale infecties (rond de plek waar de tattoo geplaatst is) en veralgemeende infecties.

2 Infecties van materiaal op klant

Het is heel belangrijk om als tattoo artist altijd met steriel wegwerpmateriaal (voor eenmalig gebruik) te werken, zoals steriele naalden. Een naald enkel afspoelen en weer gebruiken bij een nieuwe klant is absoluut uit den boze en werkelijk vragen om problemen. 

Voor piercings bestaan er heel specifieke sterilisatieprocedures die we in de cursus toelichten.

3 infecties van klant naar uitvoerder en andersom

Hierbij staan we stil bij allerlei ziektekiemen waarvan je klant of jij drager kunnen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over huidparasieten, besmettelijke ziekten (hepatitis, HIV...) etc. Daarnaast staan we nog eens stil bij een goede handhygiëne." 

Hoe informeer ik klanten over de nazorg na het plaatsen van een tattoo of piercing?

"Ook nazorg is inderdaad heel belangrijk na het plaatsen van een tattoo. Als tattoo artist is het jouw taak om klanten helder te informeren over welke producten ze (niet) moeten aanbrengen om de tattoo of piercing te verzorgen.

In de opleiding raad ik cursisten altijd aan die op te nemen in hun consent form. Dat is het formulier dat je klant in tweevoud ondertekent waarbij hij of zij kennisneemt van de risico’s. Ik geef de tip om die informatie rond nazorg in een foldertje te gieten.

Je klant is misschien wat overdonderd na de tattoo of piercing en op die manier vergeet hij of zij niet hoe de wonde thuis nu weer verzorgd moet worden. Tot slot kun jij bij eventuele problemen aantonen dat jijzelf hygiënisch correct gehandeld hebt volgens de regels van de kunst.

Wil jij starten als tattoo, piercing of permanente make-up artist? Volg dan onze opleiding om volledig in regel te zijn met de Belgische wetgeving."

Ontdek alle trainingen van Attentia Academy

Meer trainingen op het gebied van preventie en bescherming, welzijn op het werk, payroll of andere HR-domeinen vind je bij Attentia Academy.