Hygiëneprocedures voor tattoos, piercings en (semi-)permanente make-up

Klassikaal
Intercompany
Prijs op aanvraag bij de partnerorganisaties

Inleiding

Bent u tatoeëerder en/of piercer, dan bent u bij wet verplicht om een hygiëne-attest op zak te hebben.

Elke beroepsbeoefenaar moet verplicht een opleiding (20u) volgen om het attest 'Hygiëneprocedures voor tattoos en piercings' te verkrijgen, zoals bepaald door het KB van 25/11/2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings.  

Doelstellingen

De opleiding heeft tot doel te beantwoorden aan de wettelijke vereisten en wordt gegeven door specialisten in hygiëne met een grondige kennis op het gebied van tatoeages, piercings en permanente make-up. Daarmee wordt getracht de beoefenaar te helpen de mechanismen en principes te begrijpen die aan de basis liggen van de praktijk met het oog op volledige veiligheid voor de klant, maar ook voor zichzelf, en hem te doen slagen voor het examen dat bepalend is voor het verkrijgen van de erkenning. 

 • Risico's op infectie bij (semi-) permanente make up kleurstoffen.

 • Methodes om (semi-) permanente make-up op een veilige en hygiënische manier aan te brengen bij klanten. 

 • Navolgen van richtlijnen en procedures voor ethisch en deontologisch handelingen. 

 • Bestrijding van infectieoverdracht

Programma

De opleiding is verspreid over 2,5 dagen: 2 volle lesdagen en een halve dag examen. De lessen vinden overdag plaats. Aanwezigheid tijdens alle lessen is vereist om deel te mogen nemen aan het examen. 

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Te voorkomen risico’s 

 • Mechanisme van infectie 

 • Eenvoudige en doeltreffende preventieve middelen 

 • Normen van hygiëne en procedures 

 • De huid 

 • De muscosa 

 • Complicaties 

 • Anticeptica 

 • Uw veiligheid 

 • Wondverzorging 

In geen enkel geval zal u worden geleerd hoe te tatoeëren, te piercen of make-up aan te brengen, de opleiding heeft alleen betrekking op de voorwaarden van het Koninklijk Besluit inzake hygiëne. 

Inschrijven

Inschrijven voor de opleiding kan via één van onze volgende partnerorganisaties: 

Praktisch

Alle beschikbare data en locaties kan u terugvinden op deze websites. Inschrijvingen verlopen niet via Attentia, maar rechtstreeks via deze partnerorganisaties. Na het afronden van deze opleiding zal het attest ook door hen uitgereikt worden.