Opleiding zoeken

 • [Inhouse] Psychologische veiligheid binnen teams en organisaties

  "In deze opleiding kaderen we het belang van psychologische veiligheid als element van job resources. Naast fysieke veiligheid is er dus nog een ander soort veiligheid nodig om externe en interne stressoren onder controle te houden. Hoe minimaliseer je vlucht-stress, aanval-stress en inhibitie-stress? Door een psychologische veilige omgeving te creëren. 
  Waarom zijn coachend leiderschap en psychologische veiligheid belangrijk volgens onderzoek naar job resources in relatie tot werkgeluk en motiverend gedrag op de werkvloer? Wat is de relatie tussen psychologische veiligheid en stress gerelateerd gedrag? Wat gebeurt er als er geen psychologische veiligheid is?  Hoe draai je wantrouwen/tegenwerken om in vertrouwen/samenwerken?"

   

   

  Lees meer

  Leadership - Social skills
 • [Inhouse] Ken de talenten en drijfveren van jouw medewerkers

  "Tapas staat voor Talenten en Passies, het zijn deze 2 zaken die vandaag steeds belangrijker worden bij het behalen van successen als individu, team of organisatie.

  Het beschrijven van functieprofielen en het klassieke competentie denken maakt, gelukkig, steeds meer plaats om met een andere bril te gaan kijken naar Talenten of naar wat een team nodig heeft.
  Gelukkige medewerkers of medewerkers die flow en energie ervaren zullen veel beter presteren en zo bijdragen aan succes. Succes op organisatie en team niveau, maar ook op individueel niveau. ...

  Lees meer

  Leadership - Coaching skills
 • [Inhouse] Leiding geven & delegeren

  Een praktijkgericht opleidingstraject rond volgende theoretische basisinzichten: Wat is leidinggeven precies? Wat is de essentie van leidinggeven? Het ‘managen’ van een probleem. Hoe doe je dat het beste? Het dilemma van vertrouwen geven versus controleren. De meest voorkomende frustraties die leven binnen een team. Delegeren. Hoe en wat delegeren? Hoe het gedelegeerde opvolgen? We oefenen en verankeren de theoretische inzichten door aan de slag te gaan met cases uit de dagdagelijkse context van de deelnemers.

  Lees meer

  Leadership - Personal skills
 • [Inhouse] Niet-hiërarchisch leiden (i.s.m. Dynamo & school for recruitment)

  De organisatie van de toekomst ziet er anders uit dan een hiërarchische onderneming. De snelle veranderingen in de markt én op technologisch vlak maken het noodzakelijk dat we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken.

  Als projectleider of leidinggevende kun je je niet gewoon op je titel of positie beroepen om het werk gedaan te krijgen en mensen te mobiliseren. Je moet meer dan ooit het zelfsturend vermogen van je medewerkers aanspreken. Collega’s beïnvloeden en hen helpen met oplossingen aan te reiken om het werk gedaan te krijgen, dat is het nieuwe sturen.

   

  Lees meer

  Leadership - Coaching skills
 • [Inhouse] Constructief en betrokken vergaderen

  Tijdens de opleiding zullen we ons richten op het ontwikkelen van een denkkader en taal met betrekking tot vergaderen. 

  Lees meer

  Leadership - Personal skills
 • [Inhouse] Hoe creatiever en productiever in een wereld vol afleiding?

  Hoe word je creatiever en productiever in een wereld vol afleiding?  
  Optimale aandacht & concentratie als kenniswerker: hyperfocus mode = de superkracht van de 21ste eeuw .
  Lees meer

  Leadership - Personal skills
 • [Inhouse] Verhoog je persoonlijke efficientie

  Deze opleiding richt zich op het oplossen van prioriteitsproblemen, het verbeteren van de efficiëntie, het organiseren van werk en het structureren van taken met behulp van specifieke methoden en tools. Dit wordt gedaan volgens de 'Master je to-do list'-methode en wordt benaderd vanuit een gestructureerde aanpak.

  Lees meer

  Leadership - Personal skills
 • [Inhouse] Basisbegrippen bedrijfsfinanciën

  Deze opleiding wordt gegeven via het Celemi Apples & Oranges® programma/model (board-based business simulatie). Met behulp van dit eenvoudige maar diepgaande model worden financiële situaties tot leven gebracht binnen een bedrijfscontext. De deelnemers krijgen de kans om het nieuwe managementteam van A&O Inc. te vormen - een gevestigd bedrijf dat momenteel geconfronteerd wordt met diverse uitdagende situaties.

  Lees meer

  Leadership - Personal skills
 • [Inhouse] De essentie van feedback

  Het geven van feedback is van cruciaal belang voor de groei en ontwikkeling van het individu en het team. Het is een waardevol hulpmiddel waarmee leiders de prestaties, het gedrag en de effectiviteit van medewerkers kunnen beoordelen en verbeteren. Het geven van feedback kan uitdagend zijn voor een leidinggevende uit angst voor conflict, of een onzekerheid over de juiste aanpak, of gebrek aan vaardigheden en training.  

  Lees meer

  Leadership - Coaching skills
 • [Inhouse] Intergenerationeel samenwerken

  De dynamiek in de werkomgeving is volop in beweging. We zien nu voor het eerst drie, soms zelfs vier generaties samenwerken op de werkvloer. Elke generatie met zijn eigen cultuur, waarden én verwachtingen. Deze situatie brengt specifieke uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van begripvol samenwerken. Het is essentieel voor leiders om aandacht te besteden aan het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende generaties. Babyboomers, Generatie X, Generatie Y, en Generatie Z. Ben je nog mee?

  Lees meer

  Leadership - Coaching skills
 • [Inhouse] Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

  De workshop heeft als doel om toe te lichten wat ongewenst grensoverschrijdend gedrag is, dit bespreekbaar te maken en te sensibiliseren om dergelijk gedrag te voorkomen op de werkvloer.

  Lees meer

  Leadership - Social skills
 • [Inhouse] Slim interviewen

  Of hoe maak je een juiste beoordeling als je het selectiegesprek alleen voert? De laatste jaren zijn selectiegesprekken drastisch veranderd. We voeren ze veel vaker online. Dat maakt het nog moeilijker om een correcte inschatting te maken van wie je werkelijk voor je hebt. Vanachter een computerscherm zijn we immers meer vooringenomen (unconscious bias) dan wanneer we iemand ‘live ervaren’.

  Lees meer

  Leadership - Social skills
 • [Inhouse] Werken met di-isocyanaten

  Diisocyanaten zijn chemische producten met vele toepassingen. Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen “aromatische diisocyanaten” (zoals MDI en TDI) en “alifatische diisocyanaten” (zoals HDI, HMDI en IPDI). Samen met een polyol of polyeter reageren diisocyanaten tot een polyurethaan, dat kan gebruikt worden in isolatieschuim, afdichtingsmiddelen, coatings,

  Lees meer

  arbeidsveiligheid
 • Preventieadviseur Niveau 2 (specialisatiemodule) - in samenwerking met Amelior

  De Multidisciplinaire basisvorming, die in januari start, is de verplichte eerste stap in deze opleiding. De specialisatie Niveau 2 start dan aansluitend in het najaar.

  Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als Preventieadviseur Niveau 2 aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau moet behalen. Maar ook voor wie zich wil verdiepen in de problematiek ‘Welzijn op het Werk’. Voor wie zelf een degelijk en effectief preventiebeleid wil uit bouwen of ondersteuning wil bieden aan een reeds aanwezige preventieadviseur.

  Lees meer

  preventieadviseur
 • Vertrouwenspersoon: basisopleiding (5 dagen) (in samenwerking met NCOI Learning)

  Tijdens deze opleiding zet u uw tanden in de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk. Met die theoretische achtergrond staat u stukken steviger in uw schoenen. Want u leert de regels concreet toepassen in de praktijk.

  Lees meer

  Psychosociaal welzijn

Pagina's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer