Opleiding zoeken

 • [Inhouse] Van burn-out naar duurzaam veerkrachtig

  Deze opleiding geeft inzicht in de factoren die leiden tot burn-out. Hoe kan men het voorkomen, verhelpen en opnieuw duurzaam veerkrachtig worden? Om op die manier als organisatie in te zetten op bewustwording en de ondersteunende rol van collega’s, leidinggevenden en HR-partners. De inhoud van deze opleiding gaat verder op de opleiding “Stressmanagement: een gebalanceerde kijk”. Het doel van de opleiding is een inkijk geven in het proces van burn-out. Het startpunt vertrekt vanaf het moment “het licht gaat (bijna) uit”. Vervolgens nemen we jullie mee doorheen de verschillende fasen om te eindigen bij “duurzaam veerkrachtig worden en blijven”. 

   

  Lees meer

  Psychosociaal welzijn, Leiderschap & Communicatie
 • [Inhouse] E-learning Welzijn op het werk

  Tijd nemen om nieuwe medewerkers welkom te heten is belangrijk. Het is bovendien geen eenmalige actie, maar een waar onboardingtraject. Want er is vaak heel wat kennis dat moet overgebracht worden. Daarbij doet u er goed aan om niet alle informatie in de eerste dagen mee te geven, maar de kennisoverdracht te spreiden over een periode van een aantal weken. In die onboardingperiode moet er uiteraard ook een luikje rond welzijn voorzien worden. 

  Lees meer

  Welzijn op het werk
 • [Inhouse] Arbeidsveiligheid - Technische opleidingen

  Als werkgever ben je verplicht te waken over de gezondheid en veiligheid van je medewerkers. Dit door de specifieke risico-analyses uit te voeren, beschermingsmaatregelen op te stellen en de nodige opleidingen te voorzien. 

  Medewerkers die werken in een bepaalde situatie of met specifieke arbeidsmiddelen, bijvoorbeeld elektrische installaties of mobiele arbeidsmiddelen, zijn verplicht om hiervoor een specifieke veiligheidsopleiding te volgen. 

  Lees meer

  arbeidsveiligheid
 • [Inhouse] Arbeidsveiligheid - VCA-opleidingen

  Om het risico op arbeidsongevallen te verkleinen, is een veilige werkplek en opgeleide medewerkers een must. Meer nog, de wetgeving verplicht zelfs specifieke opleidingen voor werkgevers en medewerkers rond veiligheid, gezondheid en milieu. Deze VCA-opleiding richt zich specifiek tot bedrijven die de VCA-certificatie willen behalen. Het volgen van een praktijkgerichte VCA-opleiding voor medewerkers en leidinggevenden is belangrijk voor het behalen van het VCA-certificaat.  

  Lees meer

  arbeidsveiligheid
 • [Inhouse] Welzijn op het werk voor leidinggevenden

  In deze opleiding maken we leden van de hiërarchische lijn bewust van het belang  van een geïntegreerd welzijnbeleid binnen hun organisatie. Zowel het wettelijk kader als de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod. Hierbij vertalen we de wetgeving in praktische tools.

  Lees meer

  Welzijn op het werk, Leiderschap & Communicatie
 • [Inhouse] Communicatie: Coachende vaardigheden en attitude

  In de huidige bedrijfscultuur zijn coachende vaardigheden een must voor elke leidinggevende. Medewerkers hebben niet alleen een sterke leider nodig maar ook een coach die hen aanzet tot persoonlijke en professionele groei. Wanneer je medewerkers aangezet worden tot denk- en groeiprocessen dan zullen ze excelleren en uitblinken in jouw organisatie. Je biedt hen de kans om talenten en persoonlijke vaardigheden te ontplooien. Je draagt bij tot een sterke wellbeing cultuur waar je medewerkers de gezonde vruchten van plukken.

   

  Lees meer

  Leiderschap & Communicatie
 • [Inhouse] Creëer werkgeluk en verhoog de betrokkenheid en productiviteit van je medewerkers

  72% van de medewerkers ervaart een hoge werkdruk, slaapproblemen en verminderd werkplezier. Dit betekent een grotere kans op uitval maar bovendien werken ze minder productief. Zo is 7 op 100 medewerkers regelmatig afwezig.
  Meer dan een half miljoen mensen is langdurig afwezig. De impact op bedrijven is dan ook groot.
  Het investeren in gelukkige, gezonde en veerkrachtige medewerkers is dus noodzakelijk. 

   

  Lees meer

  Psychosociaal welzijn, Werkgeluk
 • [Inhouse] Communicatie: Inspirerend en impactvol spreken voor groepen

  Hoe kan je als trainer impact maken?
  Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw boodschap écht gehoord wordt?
  Hoe ga je om met de online context? Hoe praat je tegen een ‘scherm’?
  Wat zijn de ingrediënten van een goeie presentatie?
  Hoe kan je als spreker impact maken? 
  Hou hoe je jouw zenuwen en stress onder controle?
  Hoe kan je in alle omstandigheden je boodschap kracht bij zetten met spreekvaardigheden?

  Lees meer

  Leiderschap & Communicatie
 • [Inhouse] Leiderschap: Psychologische veiligheid binnen teams en organisaties

  "In deze opleiding kaderen we het belang van psychologische veiligheid als element van job resources. Naast fysieke veiligheid is er dus nog een ander soort veiligheid nodig om externe en interne stressoren onder controle te houden. Hoe minimaliseer je vlucht-stress, aanval-stress en inhibitie-stress? Door een psychologische veilige omgeving te creëren. 
  Waarom zijn coachend leiderschap en psychologische veiligheid belangrijk volgens onderzoek naar job resources in relatie tot werkgeluk en motiverend gedrag op de werkvloer? Wat is de relatie tussen psychologische veiligheid en stress gerelateerd gedrag? Wat gebeurt er als er geen psychologische veiligheid is?  Hoe draai je wantrouwen/tegenwerken om in vertrouwen/samenwerken?"

   

   

  Lees meer

  Leiderschap & Communicatie
 • [Inhouse] Leiderschap: Ken de talenten en drijfveren van jouw medewerkers

  "Tapas staat voor Talenten en Passies, het zijn deze 2 zaken die vandaag steeds belangrijker worden bij het behalen van successen als individu, team of organisatie.

  Het beschrijven van functieprofielen en het klassieke competentie denken maakt, gelukkig, steeds meer plaats om met een andere bril te gaan kijken naar Talenten of naar wat een team nodig heeft.
  Gelukkige medewerkers of medewerkers die flow en energie ervaren zullen veel beter presteren en zo bijdragen aan succes. Succes op organisatie en team niveau, maar ook op individueel niveau. ...

   

  Lees meer

  Leiderschap & Communicatie
 • [Inhouse] Inspirerend Leidinggeven

  Een praktijkgericht opleidingstraject rond volgende theoretische basisinzichten: Wat is leidinggeven precies? Wat is de essentie van leidinggeven? Het ‘managen’ van een probleem. Hoe doe je dat het beste? Het dilemma van vertrouwen geven versus controleren. De meest voorkomende frustraties die leven binnen een team. Delegeren. Hoe en wat delegeren? Hoe het gedelegeerde opvolgen? We oefenen en verankeren de theoretische inzichten door aan de slag te gaan met cases uit de dagdagelijkse context van de deelnemers.

   

  Lees meer

  Leiderschap & Communicatie
 • [Inhouse] Niet-hiërarchisch leiden (i.s.m. Dynamo & school for recruitment)

  De organisatie van de toekomst ziet er anders uit dan een hiërarchische onderneming. De snelle veranderingen in de markt én op technologisch vlak maken het noodzakelijk dat we op een andere manier met elkaar gaan samenwerken.

  Als projectleider of leidinggevende kun je je niet gewoon op je titel of positie beroepen om het werk gedaan te krijgen en mensen te mobiliseren. Je moet meer dan ooit het zelfsturend vermogen van je medewerkers aanspreken. Collega’s beïnvloeden en hen helpen met oplossingen aan te reiken om het werk gedaan te krijgen, dat is het nieuwe sturen.

   

   

  Lees meer

  Leiderschap & Communicatie
 • Binnenklimaat: Bijscholing voor de preventieadviseur (ism NCOI Learning)

  Een gezond binnenklimaat op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en fitter. Als preventieadviseur is het belangrijk dat u de juiste risicoanalyse maakt, en maatregelen neemt voor een gezonde warmte- en luchtkwaliteit. En dat is precies wat u in deze opleiding leert.

  Lees meer

  preventieadviseur
 • Flexibel verlonen

  Wat is flexibel verlonen? Welke bronnen van budget kan u gebruiken binnen een plan Flexibel Verlonen? Tijdens deze opleiding leggen we u de basisprincipes uit van flexibel verlonen.

   

  Lees meer

  Reward & Mobiliteit
 • Klokkenluiders

  Op 17 december 2021 is de deadline voor de omzetting van de klokkenluidersrichtlijn verstreken. De richtlijn heeft tot doel gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen voor de bescherming van melders van inbreuken op het Unierecht. België heeft die deadline niet gehaald, net zoals vele andere EU-lidstaten. Zolang de richtlijn niet is omgezet in Belgisch recht, houdt zij geen rechtstreekse verplichtingen in voor ondernemingen uit de private sector.

  Lees meer

  Sociaal Recht & Payroll
 • Online Bijscholing Preventieadviseur - Klimaat en luchtverversing

  Als preventieadviseur dient u steeds op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming. Tijdens de bijscholing preventieadviseur zoomen we in op de laatste evoluties zodat u uw preventiebeleid kunt actualiseren én optimaliseren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte is voor interactie en netwerking.

  Lees meer

  preventieadviseur
 • Online opleiding: Alles wat u moet weten over tijdskrediet en thematisch verlof

  Een medewerker heeft in de privésector verschillende mogelijkheden om zijn loopbaan te onderbreken, al dan niet met het recht op een uitkering. Voor elke mogelijkheid gelden er andere voorwaarden en te vervullen formaliteiten voor werkgever en werknemer. De verlofvoorwaarden kunnen ook verschillen tussen diverse sectoren.

   

  Lees meer

  Sociaal Recht & Payroll
 • Vertrouwenspersoon: basisopleiding (5 dagen) (in samenwerking met NCOI Learning)

  Tijdens deze opleiding zet u uw tanden in de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk. Met die theoretische achtergrond staat u stukken steviger in uw schoenen. Want u leert de regels concreet toepassen in de praktijk.

  Lees meer

  Psychosociaal welzijn

Pagina's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer