Opleiding zoeken

november 2020

 • 17nov
  20

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Lees meer

  Eerste hulp | Meerdaagse opleiding
 • 17nov
  20

  Le budget mobilité, les formes de mobilité alternatives, la mobilité en tant que service: vous suivez toujours avec les conséquences (para)fiscales?

  Le durcissement de la fiscalité des voitures en 2020 et 2021 et, bien sûr, les encombrements de la circulation, appellent à la recherche d'alternatives de mobilité valables. Les arbres cachent la forêt, n'est-ce pas? Il y a déjà eu confusion entre le budget mobilité et l'allocation de mobilité, et avec l'annulation de cette dernière, des alternatives devraient être proposées.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 17nov
  20

  [WEBINAR] Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Lees meer

  Live webinars, Tewerkstelling & verloning
 • 19nov
  20

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Lees meer

  Eerste hulp | Meerdaagse opleiding
 • 19nov
  20

  Vaststelling van het toepasselijk loon (ism Kluwer)

  Het loon is een essentieel element van een arbeidsovereenkomst. Als de werkgever de minimumloonschalen niet naleeft, kan hij verschillende sancties oplopen. Tijdens dit webinar ontdekt u de verplichtingen op het vlak van loon.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 20nov
  20

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Lees meer

  Eerste hulp | Slechts 1 plaats meer
 • 24nov
  20

  Online opleiding Mobiliteitsbudget, alternatieve mobiliteitsvormen, mobility as a service: bent u nog mee met de (para)fiscale gevolgen?

  De in 2020 en 2021 strenger worden autofiscaliteit en uiteraard ook de verkeerscongestie, nopen naar een zoektocht naar valabele mobiliteitsalternatieven.  Wie ziet nog de bomen door het bos? 
  Er was al spraakverwarring tussen mobiliteitsbudget en mobiliteitsvergoeding en met de afschaffing van dit laatste dienen alternatieven aangeboden te worden. 

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning, Welzijn & Vitaliteit
 • 26nov
  20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk (ism Kluwer)

  Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.

  Lees meer

  Psychosociale aspecten
 • 26nov
  20

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Lees meer

  Eerste hulp | Slechts 1 plaats meer

december 2020

 • 01dec
  20

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Lees meer

  Eerste hulp | Meerdaagse opleiding
 • 01dec
  20

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Lees meer

  Eerste hulp | Meerdaagse opleiding
 • 01dec
  20

  Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen

  Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard. De deelnemers leren de verschillende blustoestellen in de praktijk te gebruiken.

  Lees meer

  arbeidsveiligheid
 • 01dec
  20

  Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept (ism Kluwer)

  Tijdens deze workshop ontdekt u hoe ongewenst gedrag tot stand komt en evolueert. Dankzij het inzicht in deze dynamiek ontdekt u welke impact u als vertrouwenspersoon uitoefent op de betrokken partijen. Daarnaast komt u te weten welke methodieken er bestaan om efficiënt én met resultaat te reageren op een incident.

  Lees meer

  Psychosociale aspecten
 • 02dec
  20

  EHBO - Hulpverlener

  Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

  Lees meer

  Eerste hulp | Meerdaagse opleiding
 • 03dec
  20

  Brandveiligheid - praktisch gebruik van blusmiddelen

  Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed voorbereid zijn en weten hoe te reageren bij een mogelijke brandhaard. De deelnemers leren de verschillende blustoestellen in de praktijk te gebruiken.

  Lees meer

  arbeidsveiligheid
 • 04dec
  20

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Lees meer

  Eerste hulp
 • 08dec
  20

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Lees meer

  Eerste hulp
 • 09dec
  20

  EHBO - Bijscholing hulpverlener

  Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 lesuren volgen (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO-brevet geldig blijft.

  Lees meer

  Eerste hulp
 • 10dec
  20

  Sociale wetgeving in België: basisopleiding (ism Kluwer)

  Deze opleiding is een must voor elke hr-medewerker die zijn of haar kennis over de Belgische sociale wetgeving wil aanscherpen of opfrissen. Voor deelname aan deze opleiding is geen voorkennis in de sociale wetgeving vereist.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning | Meerdaagse opleiding
 • Evacuation Steward

  Als Evacuation Steward bent u samen met de eerste interventieploeg verantwoordelijk voor het doeltreffend evacueren en verzamelen van iedereen.

  Lees meer

  arbeidsveiligheid
 • Vitaal leiderschap: The essentials

  Deze workshop introduceert het begrip “vitaal leiderschap”, een nieuwe manier van kijken naar leiderschap. Te beginnen bij zelfzorg, om vervolgens het beste te halen uit leiderschapsstijlen zoals transactioneel, transformationeel en dienend leiderschap. U maakt kennis met essentiële bouwstenen waar u als leidinggevende mee aan de slag kunt. Leiding geven is immers niet altijd een evidentie en daar reflecteren we over in deze basismodule.

  Lees meer

  Welzijn & Vitaliteit
 • [WEBINAR ON DEMAND] Aandachtspunten bij de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten (ism Kluwer)

  Tijdens dit webinar leert u hoe u gevaarlijke producten veiliger opslaagt en gebruikt enhoe u u beter voorbereidt op controles door toezichthouders en de overheid.

  Lees meer

  arbeidsveiligheid, Webinars on demand
 • [WEBINAR ON DEMAND] Visuele veiligheidscommunicatie op de werkplaats: oude en nieuwe middelen (ism Kluwer)

  Viligheid is te vaak een papieren kwestie: alles staat in documenten maar het effect op de uitvoerende medewerkers is beperkt. De laatste jaren zijn er vele nieuwe technieken ontwikkeld waarmee u veiligheid op de werkplek kunt visualiseren. 

  Lees meer

  Webinars on demand
 • [WEBINAR ON DEMAND] Kleine blusmiddelen als element van collectieve beschermingsmiddelen (CBM's) (ism Kluwer)

  Kleine blusmiddelen zijn collectieve beschermingsmiddelen, maar er bestaan veel soorten met elk hun specifieke eigenschappen. Het is belangrijk te weten welke blusmiddelen het meest geschikt zijn voor welbepaalde locaties. En wat haalt u uit de informatie op het blusmiddel, welk advies kan u bij aankoop geven? In dit webinar frissen we ook nog even uw basiskennis op: wat is de vuurdriehoek en vuurvijfhoek, welke blusmiddelen en brandklassen zijn er, en hoe gebruik je die middelen correct?

  Lees meer

  Webinars on demand
 • [WEBINAR ON DEMAND] Herziening van het AREI (ism Kluwer)

  Na een laatste grondige update van het reglement op de elektrische installaties in het KB van 4 december 2012, is de structuur van het AREI momenteel opnieuw in herziening. Verwacht wordt dat het ‘nieuwe’ AREI tegen midden volgend jaar zal klaar zijn. Wat betekent dat in de praktijk? Worden er zaken verduidelijkt? En wat moet de preventieadviseur daarvan onthouden?

  Lees meer

  Webinars on demand

Pagina's