Opleiding zoeken

Liever een incompany opleiding?

Vindt u geen gepaste opleiding in ons aanbod van open opleidingen of dient een grote groep mensen eenzelfde opleiding te volgen? Overweeg dan een incompany opleiding.

september 2020

 • 07sep
  20

  Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 08sep
  20

  [WEBINAR] Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Lees meer

  Live webinars, Tewerkstelling & verloning
 • 15sep
  20

  Sociale wetgeving in België: basisopleiding (ism NCOI Learning)

  Deze opleiding is een must voor elke hr-medewerker die zijn of haar kennis over de Belgische sociale wetgeving wil aanscherpen of opfrissen. Voor deelname aan deze opleiding is geen voorkennis in de sociale wetgeving vereist.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning | Meerdaagse opleiding
 • 22sep
  20

  Vlaams Opleidingsverlof - Educatief verlof

  In het kader van de zesde staatshervorming werd ook het systeem van betaald educatief verlof geregionaliseerd. Wat is de impact hiervan voor werkgever en werknemer? En welke wijzigingen brengt dit met zich mee, op vlak van terugbetaling, Indieningstermijn,... 

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning

oktober 2020

 • 06okt
  20

  Online opleiding Vlaams Opleidingsverlof - Educatief verlof

  Het systeem van betaald educatief verlof heeft de voorbije jaren vele wijzigingen ondergaan : de regionalisering van de bevoegdheid, de omvorming naar het Vlaams opleidingsverlof in Vlaanderen met z’n eigen regels en verplichtingen, … Bent u nog mee ?  

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 08okt
  20

  Loonadministratie van A tot Z (ism NCOI Learning)

  Tijdens deze praktijkopleiding leert u hoe u sociale documenten correct invult. U krijgt een evenwichtige combinatie van theorie en praktijk. U oefent en maakt berekeningen op basis van cases en vraagstukken. Bovendien is er volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen met collega-deelnemers. Uw lesgevers volgen de actualiteit op de voet en integreren de allerlaatste maatregelen in deze opleiding.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning | Meerdaagse opleiding
 • 20okt
  20

  Terbeschikkingstelling van werknemers (ism NCOI Learning)

  Als werkgever moet u zeer waakzaam zijn om te beletten dat het inhuren van personeel na verloop van tijd niet geruisloos verglijdt in een verboden terbeschikkingstelling. De sociale inspectie volgt mogelijke wanpraktijken met argusogen op. Sancties en bijhorende boetes zijn niet mals. Tijdens de opleiding ‘terbeschikkingstelling van werknemers' ontdekt u wat wel en niet mag met betrekking tot het inzetten van extern personeel. 

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 21okt
  20

  Online opleiding Wijzigende autofiscaliteit – bolt uw bedrijfswagen voortaan achteruit ?

  Dit jaar verstrengt de autofiscaliteit gevoelig en in 2021 wordt dit nog versterkt door de WLTP-norm. Politieke proefballonnetjes werden ook al opgelaten voor wat betreft de jaren nadien. Dit heeft allemaal een enorme impact op het autobudget. Men vraagt zich af hoe het bedrijfswagenpark anders te oriënterenHoe zit het met elektrische auto’s, met laadpalen ? Bent u hierop voorbereid?  

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning

november 2020

 • 16nov
  20

  Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 17nov
  20

  Le budget mobilité, les formes de mobilité alternatives, la mobilité en tant que service: vous suivez toujours avec les conséquences (para)fiscales?

  Le durcissement de la fiscalité des voitures en 2020 et 2021 et, bien sûr, les encombrements de la circulation, appellent à la recherche d'alternatives de mobilité valables. Les arbres cachent la forêt, n'est-ce pas? Il y a déjà eu confusion entre le budget mobilité et l'allocation de mobilité, et avec l'annulation de cette dernière, des alternatives devraient être proposées.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 17nov
  20

  [WEBINAR] Sociale Actua

  De sociale wetgeving blijft voortdurend evolueren. En als personeelsverantwoordelijke wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de actualiteit. Wij zorgen ervoor dat u helemaal up-to-date bent met alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, loonfiscaliteit en sociale zekerheid.

  Lees meer

  Live webinars, Tewerkstelling & verloning
 • 19nov
  20

  Vaststelling van het toepasselijk loon (ism NCOI Learning)

  Het loon is een essentieel element van een arbeidsovereenkomst. Als de werkgever de minimumloonschalen niet naleeft, kan hij verschillende sancties oplopen. Tijdens dit webinar ontdekt u de verplichtingen op het vlak van loon.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • 24nov
  20

  Online opleiding Mobiliteitsbudget, alternatieve mobiliteitsvormen, mobility as a service: bent u nog mee met de (para)fiscale gevolgen?

  De in 2020 en 2021 strenger worden autofiscaliteit en uiteraard ook de verkeerscongestie, nopen naar een zoektocht naar valabele mobiliteitsalternatieven.  Wie ziet nog de bomen door het bos? 
  Er was al spraakverwarring tussen mobiliteitsbudget en mobiliteitsvergoeding en met de afschaffing van dit laatste dienen alternatieven aangeboden te worden. 

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning, Welzijn & Vitaliteit

december 2020

 • Arbeidsduur en flexibiliteit

  In deze opleiding krijgt u op één dag inzicht in de regels rond arbeidsduur en in de specifieke karakteristieken van deeltijdse arbeid. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop meer flexibiliteit bereikt kan worden en hoe u deze in de onderneming kan implementeren.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning | Slechts 5 plaatsen meer
 • Basisopleiding sociaal recht

  Een diepgaande kennis van de sociale wetgeving is een must voor elke payroll- of HR-medewerker. Het is echter een complex domein dat voortdurend evolueert. Wij geven u in 6 dagen een grondig en volledig overzicht.

  Deze opleiding is nu ook erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

  Het einde van een arbeidsovereenkomst. Elke werkgever en werknemer heeft er vroeg of laat mee te maken. De beslissing om een werknemer te ontslaan gaat vaak gepaard met onzekerheden, emoties, en kosten waardoor er extra aandacht moet besteed worden aan een aantal elementen en valkuilen.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning | Slechts 5 plaatsen meer
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

  Het einde van een arbeidsovereenkomst. Elke werkgever en werknemer heeft er vroeg of laat mee te maken. De beslissing om een werknemer te ontslaan gaat vaak gepaard met onzekerheden, emoties, en kosten waardoor er extra aandacht moet besteed worden aan een aantal elementen en valkuilen.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • Eindeloopbaan: van tijdskrediet tot vervroegd pensioen

  In deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht van de wettelijke stelsels die het einde van de loopbaan omkaderen zoals landingsbanen, stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag en vervroegd pensioen.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • Tijdskrediet en thematische verloven

  De voorbije jaren kende de regelgeving van tijdskrediet en thematische verloven een groot aantal wijzigingen. Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op deze recente wijzigingen, alsook op de bestaande regelgeving van tijdskrediet en de thematische verloven zoals ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof medische bijstand.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning
 • Werkgeverskost

  De loonkost die u als werkgever betaalt, bestaat niet alleen uit het brutoloon van de werknemer. Bovenop het brutoloon betaalt u o.a. ook sociale zekerheidsbijdragen. Om de totale loonkost te drukken kan u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor verschillende verminderingen of subsidies.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning | Slechts 5 plaatsen meer
 • Ziekte, zwangerschap en arbeidsongeval

  Tijdens deze opleiding gaan we in op de algemene principes die van toepassing zijn bij ziekte, zwangerschap en arbeidsongeval. En de sociaal-juridische gevolgen ervan. We zorgen voor een goede mix tussen theorie en praktijk en we overlopen tevens de formulieren die u als werkgever moet invullen.

  Lees meer

  Tewerkstelling & verloning | Slechts 5 plaatsen meer