Workshop: van een re-integratiebeleid naar een duurzaam verzuimbeleid in de praktijk

Klassikaal
Inhouse
Intercompany
Psychosociaal welzijn
Leiderschap & Communicatie
KMO-portefeuille
€495 per deelnemer, excl. btw

Inleiding

Sinds 2002 vertoont het ziekteverzuim in België nagenoeg een constante stijging met daarbij opvallend een zorgwekkende stijging van het langdurig verzuim. Als werkgever heeft dit ook een impact op u: afwezige medewerkers brengen directe en indirecte kosten met zich mee, uw operationele werking loopt mank, uw klanten worden laattijdig of minder goed bediend en bovendien wilt u graag talent aantrekken, behouden en geëngageerd houden.

De oorzaken van verzuim kunnen heel divers zijn; naast arbeidsomstandigheden, werklast en gezondheid spelen ook aspecten zoals motivatie, betrokkenheid en tevredenheid een belangrijke rol.

Een duurzame aanpak van verzuim en re-integratie moet trachten om het verzuim tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en dit door in te werken op díe parameters waarop de organisatie een sturende invloed kan uitoefenen.

Programma

In deze workshop overlopen we de verschillende soorten van verzuim en de belangrijkste determinanten die ervoor zorgen dat werknemers uitvallen en waarom de drempel tot eigenlijke terugkeer hoog is en wat u hier aan kan doen als werkgever.

Ook bekijken we meer praktisch welke elementen een goed re-integratiebeleid nodig heeft, om dan tot slot ook te kijken naar het preventieve luik met dan de aanzet naar een geïntegreerd verzuimbeleid. Hierbij dient dan niet enkel gestreefd te worden naar aanwezigheid, maar wel naar gezondheid, welzijn, vitaliteit en inzetbaarheid.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot: 

  • Leidinggevenden die op zoek zijn naar concrete vaardigheden om ziekteverzuim bespreekbaar te maken.
  • HR-medewerkers die betrokken zijn bij het verzuimbeleid van hun organisatie

Lesgevers

Deze opleiding wordt gegeven door een arbeidsarts.

Praktische info

Deze opleiding duurt een halve dag en kan betaald worden met preventie eenheden.

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Vraag nu je voorstel op maat aan