Arbeidshygiëne
Inhouse
Klassikaal

Inleiding

Diisocyanaten zijn chemische producten met vele toepassingen. Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen “aromatische diisocyanaten” (zoals MDI en TDI) en “alifatische diisocyanaten” (zoals HDI, HMDI en IPDI). Samen met een polyol of polyeter reageren diisocyanaten tot een polyurethaan, dat kan gebruikt worden in isolatieschuim, afdichtingsmiddelen, coatings, lijmen enz.

Diisocyanaten hebben allergische eigenschappen en sommige zijn ook toxisch. Ze kunnen sterk irriterend zijn voor de longen, de slijmvliezen van de ogen en het maagdarmkanaal.

Een groot risico is sensibilisatie van de luchtwegen ten gevolge van blootstelling via de huid en door inademing. Bij sensibilisatie kan een medewerker die in contact komt met diisocyanaten na een bepaalde tijd plots erg allergisch gaan reageren. Bij een volgende blootstelling kunnen er dan hevige allergische reacties en ademhalingsproblemen optreden.

Dit zijn de meest voorkomende gezondheidsrisico’s:

 • Beroepsastma
 • Benauwdheid
 • Longklachten
 • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, chronische longziekte gekenmerkt door vernauwing van de luchtwegen en longbeschadiging)
 • Allergische (huid)reacties zoals eczeem
 • Oog- en luchtwegirritaties
 • Opgezwollen ledematen

Deze verplichte opleiding is een gevolg van de Europese verordening 2020/1149/EU, die erop gericht is om iets te doen aan de vele beroepsastma’s ten gevolge van blootstelling aan diisocyanaten. 

Doelgroep

Industriële en professionele gebruikers van diisocyanaten.

Met ‘gebruikers’ van diisocyanaten wordt bedoeld: 

 • Alle werknemers en zelfstandigen die werken met diisocyanaten (als zodanig, als bestanddeel in andere stoffen, of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik) 
 • Alle werknemers en zelfstandigen die toezicht houden op deze taken (bv. ploegbazen) 

De opleiding besteedt veel aandacht aan hoe blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek kan worden beheerst. 

Programma

 • Basismodule
 • Modules op maat van toepassingen in het bedrijf.
  Inhoud en tijdsduur worden in onderling overleg afgestemd.

Lesgevers

Voor deze opleidingen doen we een beroep op preventieadviseurs arbeidshygiëne. Zij zijn dagdagelijks bezig met hun vak door opleidingen en bijstand te verlenen bij diverse bedrijven. Ze scholen zich constant bij om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen 

Attest

Op het eind van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Contacteer ons om deze opleiding intern bij jou te organiseren.