Basisopleiding vertrouwenspersoon

Klassikaal
Intercompany
Inhouse
Blended learning
Vertrouwenspersoon
KMO-portefeuille
Vlaams opleidingsverlof
Meerdaagse opleiding
€1 549 per deelnemer, excl. btw

Inleiding

Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt.  

 

Er zijn verschillende risico’s voor het psychosociaal welzijn op het werk: een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge werkdruk… Als vertrouwenspersoon is het jouw taak om actief te luisteren en krachtig te bemiddelen.  

 

Er zijn vaak tegenstrijdige versies van één situatie. Procedures bieden dan houvast. Daarnaast ontwikkel je de juiste vaardigheden om zelf het vertrouwen te vinden in je functie van vertrouwenspersoon.  

Het wettelijke kader van de rol van vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon dien je binnen de 2 jaar na je aanstelling deze basisopleiding voltooid te hebben. 

 

Sinds 23 november 2023 is het bovendien voortaan verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen in organisaties met meer dan 50 werknemers. Daarnaast moet in deze ondernemingen minstens één vertrouwenspersoon deel uitmaken van het personeel. 

 

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers blijft de aanstelling van een vertrouwenspersoon een mogelijkheid. De werkgever is enkel verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen wanneer alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, alle werknemers zelf hierom verzoeken bij de werkgever. 

 

Meer informatie over de aanstelling van de vertrouwenspersoon, zijn/haar rol en onverenigbaarheden vind je hier 

 

Aarzel niet om ons te contacteren bij twijfel of voor bijkomende informatie.  

Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: theoretische houvast

De opleiding vertrouwenspersoon licht wetgeving en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk toe.  

 

Met kennis van het wettelijke stappenplan, de klachtenprocedure en modeldocumenten oefen je je rol zelfverzekerder uit en creëer je ook meer vertrouwen bij medewerkers in jouw rol. Dat is immers dé basisvoorwaarde om naar een vertrouwenspersoon te stappen.  

Opleiding ‘Vertrouwenspersoon’: levensechte situaties

We werken met verschillende voorbeelden en levensechte cases. Je legt zelf situaties waarmee je zelf geconfronteerd wordt voor en wisselt ervaringen uit met andere vertrouwenspersonen in de opleiding.  

Zo wordt psychosociale risico’s beperken, collega’s helpen om hun grenzen aan te geven en burn-out vermijden concreet.  

Volgde je al een opleiding tot vertrouwenspersoon? Volg dan de bijscholing supervisie voor vertrouwenspersonen.

Programma

A. Wettelijk kader: de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon

 • Het welzijnsbeleid binnen de onderneming 
 • De preventie van psychosociale risico’s op het werk 
 • Het Belgisch gerechtelijk systeem 
 • De aansprakelijkheid van de personen die betrokken zijn bij het preventiebeleid en de gevolgen van de schade die voortvloeit uit psychosociale risico’s op het werk 
 • De vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling 
 • De wetgeving met betrekking tot de strijd tegen discriminatie 
 • Deontologie: beroepsgeheim, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid 

B. De psychosociale risico’s op het werk

 • De individuele en collectieve risicofactoren en hulpbronnen 
 • De schade van PSR (individueel, groep, organisatie) 
 • Soorten conflicten, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, de zondebok, wanbeleid 
 • De risicoanalyse: methodes 

C. Psychosociale interventie: gesprekstechnieken

 •  Het onthaalgesprek in de praktijk 
 • Communicatietechnieken: het proces, actief luisteren, assertiviteit, verbaal en non-verbale communicatie 
 • Feedback geven, kaderen en advies verlenen 

D. Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

 • Technieken voor psychosociale interventie (individueel, op groepsniveau en op organisatieniveau) 
 • Interventie bij een derde 
 • Verzoening 
 • Bemiddeling (doelstellingen en procedure) 

 

Na het volgen van de opleiding krijg je een attest van deelname. Om dit attest te bekomen is aanwezigheid op elke dag van het traject verplicht.  

Lesgevers

De opleidingen voor vertrouwenspersonen worden gegeven door lesgevers die beschikken over een masterdiploma psychologie, sociologie of criminologie en het aanvullend diploma specialisatie tot preventieadviseur in de psychosociale aspecten. Zij gaan eveneens op frequente basis langs bij klanten en kunnen deze ervaring uit de field inzetten voor het geven van opleidingen.  

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot: 

 • Vertrouwenspersonen die nog geen vorming gevolgd hebben of een opfrissing wensen. 
 • Vertrouwenspersonen die al een opleiding kregen volgens de wet van 2002 en nu hun kennis en vaardigheden grondig willen verdiepen volgens de huidige wetgeving. 

Resultaat

Na deze opleiding: 

 • Beschik je over de nodige kennis van de meest recente wetgeving met betrekking tot de rol van vertrouwenspersoon. 
 • Verwerf je de juiste vaardigheden om je rol adequaat uit te oefenen.  

  Pluspunten

  • Zeer praktische opleiding
  • Talrijke voorbeelden en gevalstudies
  • Voldoende ruimte voor vragen
  • Uitwisseling van praktijkervaringen
  • Handige sjabloondocumenten 

  Praktische info

  Klassikaal: alle 5 dagen worden klassikaal gegeven

  Blended learning: de eerste 3 dagen worden online gegeven, de laatste 2 dagen klassikaal

  Heb je de cursus vertrouwenspersoon succesvol afgerond? Dan is minimum één jaarlijkse supervisie verplicht. 

  Subsidies

  Deze opleiding is nu ook erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof.

  Onze opleidingen Vertrouwenspersoon komen in aanmerking voor de KMOportefeuille onder het thema Beroepspecifieke competentiesAttentia kan je terugvinden onder het registratienummer DV.O213465. 

  Contact

  Bel ons op 02 526 86 44

  of stuur een mail naar academy@attentia.be

  Inschrijven voor deze opleiding

  CRS-2024-009961
  20/08/2024
  09:00 - 17:00
  €1 549 per deelnemer, excl. btw
  CRS-2023-007725
  03/09/2024
  09:00 - 17:00
  €1 549 per deelnemer, excl. btw
  CRS-2023-007932
  05/11/2024
  09:00 - 17:00

  Online

  €1 549 per deelnemer, excl. btw
  CRS-2024-009775
  19/11/2024
  09:00 - 17:00
  €1 549 per deelnemer, excl. btw

  Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

  Vraag nu je voorstel op maat aan