Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking cases

Inhouse
Online
Klassikaal
Vertrouwenspersoon
KMO-portefeuille
Intercompany
Eendaagse opleiding
€349 per deelnemer, excl. btw.

Inleiding

Heb je concreet advies nodig? Deze supervisie is een echt klankbord voor vertrouwenspersonen die met een actueel dossier worstelen. We bespreken immers je eigen cases. Deze supervisie duurt een halve dag en kan zowel klassikaal als online gevolgd worden.

Programma

De praktijkcases van de deelnemers vormen de hoofdbrok van deze supervisie. U bespreekt de cases aan de hand van verschillende methoden. Zo leert u om cases op een andere manier te bespreken.

Aan de hand van de casebesprekingen krijgt u eveneens een opfrissing van het psychosociaal welzijnsbeleid.

In een eerste fase ontdekt u verschillende methodes om antwoorden op complexe vragen uit uw dossier(s) te formuleren.

In een tweede fase vertaalt u de aangeleerde methodes naar de praktijk. U krijgt feedback van de andere deelnemers en de trainer over uw aanpak. En u geeft constructieve input aan de andere deelnemende vertrouwenspersonen.

Deze ervaringsuitwisseling tilt uw kennis naar een hoger niveau en geeft u praktische tips en trics om uw dossiers in de toekomst met meer kennis van zake aan te pakken.

Duurtijd

Voor een volwaardige bekwaamheid als vertrouwenspersoon wordt door de FOD aangeraden een jaarlijkse supervisie van een volledige dag te volgen. Een supervisie van een halve dag kan u aanvullen met een 2de supervisie binnen hetzelfde jaar.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor vertrouwenspersonen.

Subsidies

De supervisie vertrouwenspersoon komen in aanmerking voor de KMOportefeuille onder het thema Beroepspecifieke competentiesAttentia kan je terugvinden onder het registratienummer DV.O213465. 

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Lesgevers

De opleidingen voor vertrouwenspersonen worden gegeven door lesgevers die beschikken over een masterdiploma psychologie, sociologie of criminologie en het aanvullend diploma specialisatie tot preventieadviseur in de psychosociale aspecten. Zij gaan eveneens op frequente basis langs bij klanten en kunnen deze ervaring uit de field inzetten voor het geven van opleidingen.  

Inschrijven voor deze opleiding

CRS-2024-009509
24/10/2024
09:00 - 12:30
€349 per deelnemer, excl. btw.

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Vraag nu je voorstel op maat aan