Bijscholing preventieadviseur: beheers je mentale belasting

Preventieadviseur
Intercompany
Klassikaal
Eendaagse opleiding
€226 per deelnemer, BTW niet inbegrepen

Inleiding

Als preventieadviseur moet je altijd op de hoogte blijven van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het vlak van preventie en bescherming.  

 

Tijdens de bijscholing zoomen we in op de laatste evoluties. Zo kan jij je preventiebeleid updaten én optimaliseren. In de sessies is bovendien ruimte voor verrijkende interactie en netwerking. 

Doelgroep

Al onze bijscholingen zijn van toepassing voor de preventieprofielen van Niveau 3 tot Niveau 1, in zowel grote als kleine en middelgrote ondernemingen.  

 

We richten ons tot: 

  • Preventieadviseurs of assistenten bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
  • Leden van de hiërarchische lijn en kaderleden (managers, supervisors en afdelingshoofden) die op de hoogte wensen te blijven van de laatste wijzigingen in hun vakgebied. 
  • Beleidsmakers zoals de preventieadviseur, de HR-manager of HR-medewerker, hoger management, de werkgever/zaakvoerder. 

Programma

In deze opleiding leer je: 

  • De mechanismen van de mentale belasting te begrijpen. 
  • Dagelijkse obstakels te herkennen en oplossingen te vinden. 
  • Doeltreffend communiceren over taken die de ander al dan niet moet uitvoeren. 
  • Evenwicht te vinden tussen werk en privé en tussen je functie van preventieadviseur en andere functies. 
  • Stress in het dagelijkse leven begrijpen en beheersen. 
  • Hulpmiddelen ontwikkelen om jouw mentale belasting op lange termijn te beheren.

Lesgevers

Onze lesgevers zijn ervaren professionals in hun vakgebied. Hun hoofdtaak bestaat uit onze klanten bijstaan als externe preventieadviseur. Ze delen de volledige kennis die ze hebben vergaard in hun eigen sector en door dagelijks contact met klanten. Ze bieden uitgebreide inzichten in de verantwoordelijkheden van de interne preventieadviseur en belichten de essentiële aspecten van welzijn op het werk. Op deze manier verwerft jouw personeel zowel technische als praktische kennis.

Attest

Na de opleiding krijgen de deelnemers een attest van deelname.

Subsidies

Onze opleidingen Preventieadviseur komen in aanmerking voor de KMOportefeuille onder het thema Beroepspecifieke competentiesAttentia kan je terugvinden onder het registratienummer DV.O213465. 

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Inschrijven voor deze opleiding

CRS-2023-008685
13/12/2024
08:30 - 12:30
€226 per deelnemer, BTW niet inbegrepen