Opmaak van een verplicht opleidingsplan - Update 2024

Intercompany
Inhouse
Klassikaal
Leiderschap & Communicatie
KMO-portefeuille
€875 per deelnemer excl. btw (inclusief lunch en drank).

Inleiding

In oktober 2022 werd de Arbeidsdeal van kracht. Deze regelgeving bevat een aantal verplichtingen rond leren en ontwikkelen in organisaties, nl:

 • De opmaak van een formeel opleidingsplan
 • Het waarborgen van het individueel recht op opleiding.


Bovendien wordt er in 2024 een bijkomende verplichting ingevoerd: de registratie in de Federal Learning Account, een overheidstool voor het beheren en consulteren van het opleidingsrecht.

Maar hoe maak je een plan dat realistisch en werkbaar is, en waarmee zowel je organisatie als de medewerkers zich verder ontwikkelen? Hoe bepaal je welke trainingen en leervormen voor je bedrijf geschikt zijn? Hoe detecteer en analyseer je opleidingsbehoeften?

Doelstelling

Een stevige basis

De wettelijke principes voor je uitgelegd, en aangevuld met onze FAQ-lijst: de antwoorden op vele vragen en onduidelijkheden uit het eerste werkjaar sinds de lancering van de nieuwe regels.

De meest actuele info

We volgen de berichtgeving op de voet en geven je de meest actuele info mee over de aankomende wijzigingen, zoals de Federal Learning Account en sectorale aanpassingen.

Werkbare templates – herwerkte versie!

Je ontvangt een handige structuur om je eigen plan vorm te geven.

De praktische vertaalslag

En tot slot krijg je onze beste tips om de praktische vertaalslag van de regelgeving te maken en die om te buigen naar een toegevoegde waarde voor je organisatie!

Doelgroep

Ben jij verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod in jouw bedrijf?

Dan dien je de oefening voortaan jaarlijks te maken, en er telkens uiterlijk op 31 maart voor te zorgen dat je organisatie in regel is met deze wetgeving.

Als je op zoek bent naar handvaten die je helpen bij de opmaak én implementatie van je opleidingsplannen, dan is deze training echt iets voor jou.

Programma

Module 1 - wetgevend kader (voormiddag):

 • Wetgevend kader en de opleidingsverplichtingen van de Arbeidsdeal:
 • Het opleidingsplan: bouwstenen voor een werkbaar en wettelijk plan
 • Het individuele opleidingsrecht
 • De registratieplicht: federal learning account. Wat we weten we al?
 • Belangrijke deadlines
 • Hoe compliancy en subsidies invloed hebben op je opleidingsaanbod

Module 2 - opmaak van een opleidingsplan en -policy (namiddag):

 • Input verzamelen en opleidingsbehoeften detecteren
 • Je plan vormgeven (inclusief template)
 • Een opleidingspolicy opstellen (inclusief template)
 • Best practices en kennisdeling

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Contacteer ons om deze opleiding rechtstreeks voor je bedrijf te organiseren.