Levensreddend handelen bij kinderen en baby’s

Klassikaal
Intercompany
Inhouse
Eerste hulp
Eendaagse opleiding

Inleiding

Een opleiding Levensreddend handelen voor kinderen kan de gevolgen van een ongeval of levensbedreigende situatie beperken. Een goede inschatting van de ernst van de verwonding kan voorkomen dat men onnodig naar spoedgevallen holt, maar ook dat niet te lang gewacht wordt om professionele hulp in te roepen.

Doelstelling

  • Een doeltreffende aanpak verzekeren bij ongevallen
  • Op een correcte manier de eerste hulp toedienen
  • Definitieve (wond) verzorging adequaat toepassen

Een getuigschrift van hulpverlener wordt toegekend aan de deelnemers met een positieve evaluatie.

Doelgroep

Personen die actief zijn in de sector van kinderdagverblijven of medewerkers die deze opleiding uit eigen initiatief wensen te volgen.

Programma en methodologie

  • Stappenplan van reanimatie van kinderen en baby’s
  • Handelingen bij verslikken en stikken en de veiligheidshouding
  • Aangevuld door diverse thema’s zoals koortsstuipen, verslikking, wondzorg, brandwonden, vergiftiging,… 

De opleiding brengt naast de theorie ook reële praktijksituaties in kaart. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de specifieke risico’s:

  • Professionele, praktijkgerichte aanpak
  • Uitgebreid didactisch materiaal
  • Attest erkend door Kind & Gezin 

Lesgevers

Attentia doet voor haar EHBO opleidingen beroep op in eerste hulp gespecialiseerde lesgevers die zich voortdurend bijscholingen. Naast het geven van opleidingen staan onze lesgevers in het werkveld als verpleegkundige, ambulancier of brandweer. Dit maakt dat zij dagelijks in aanraking komen met het verlenen van de eerste hulp in de praktijk. Op deze manier kunnen zijn hun kennis constant uitbreiden en hun ervaringen delen met de deelnemers van de opleiding.  

Contact

Bel ons op 02 526 86 44

of stuur een mail naar academy@attentia.be

Inschrijven voor deze opleiding

CRS-2024-009734
26/09/2024
09:00 - 12:00

Deze opleiding organiseren voor je bedrijf

Vraag nu je voorstel op maat aan